2024. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről.
3. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2023. évi szakmai beszámolója, 2024. évi munkaterve, valamint beszámoló a Térségi TDM Szervezet és Tourinform Iroda 2023. évi munkájáról.
4. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2023. évi tevékenységéről.
5. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.), valamint a települési adóról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A kerékpáros pumpapálya megvalósítási helyszínének kijelölése.
9. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
10. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjével kapcsolatos döntések meghozatala.
11. - Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről.
12. - Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás megkötése.
13. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése.
14. - A Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének a véleményezése.
15. - Közműhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
16. - A LOD-418 forgalmi rendszámú gépjármű térítésmentes átadása.
17. - A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
18. - A KSE Birkózó Szakosztály ingatlanhasználati kérelme (rendkívüli előterjesztés).
19. - A Szent Erzsébet Szociális Központ helyiségeinek bérbeadása (rendkívüli előterjesztés).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Egy mappában a 2024. március 28-i ülés anyagai.
22. - Rendkívüli előterjesztés: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
23. - Rendkívüli előterjesztés: A hajléktalanszállóval, az idősek otthonával és az idősek klubjával kapcsolatos tájékoztató.
Szám: K/734-3/2024.M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2024. március 28-án (csütörtökön)
9 órakor


a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Maxim László r. alezredes, kapitányságvezető.

2. Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.

3. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2023. évi szakmai beszámolója, 2024. évi munkaterve, valamint beszámoló a Térségi TDM Szervezet és Tourinform Iroda 2023. évi munkájáról.
Előterjesztő: Schrott Tamás elnök.

4. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bálint Péter elnök.

5. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.), valamint a települési adóról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

7. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

8. A kerékpáros pumpapálya megvalósítási helyszínének kijelölése.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési osztályvezető.

9. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Kövesdi Gáborné főigazgató.

10. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéjével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

11. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

12. Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás megkötése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

13. A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének a véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

14. A Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének a véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

15. Közműhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

16. A LOD 418 forgalmi rendszámú gépjármű térítésmentes átadása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

17. A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

18. A KSE Birkózó Szakosztály ingatlanhasználati kérelme (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

19. A Szent Erzsébet Szociális Központ helyiségeinek bérbeadása (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Kőszeg, 2024. március 22.


Básthy Béla s. k.
polgármester