2013. Február 21., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére.
2. - „A Jurisich Miklós Gimnázium leány és fiúkollégiumának felújítása kiegészítő munkák elvégzése” tárgyban ajánlattételi felhívás jóváhagyása.
3. - Egy mappában a 2013. február 21-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
„A Jurisich Miklós Gimnázium leány és fiúkollégiumának felújítása kiegészítő munkák elvégzése” tárgyban ajánlattételi felhívás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása tárgyában a nyertes ajánlattevő ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. a munkát 2012. december 4.-én megkezdte, a munka végzése folyamatos.
A munka elkezdése után a kivitelező, a műszaki ellenőr az alábbi észrevételeket tette, amelyekkel a tervező is egyetértett:
- a terv alapján a kapcsolt gerébtokos nyilászárókat a meglévő tok kibontása nélkül a régi ablakszárnnyal megegyező kialakítású, a régi vasalat megtartásával új külső szárny ráépítésével, illetve a belső szárnyra helyezett lécvázra szerelt tömbösített hőszigetelt ablakprofillal kellene kialakítani, azonban a tokok állapota ezt nem teszi lehetővé. A felkért igazságügyi szakértő az alábbiakat állapította meg: A gombás, vízzel telített ablaktokok épületen tartását nem javasolja. Javaslatot tett a kapcsolt gerébtok teljes megszüntetésére és hőszigetelt háromütközéses gerébtokos ablakokra történő cserére;
- A fiú kollégiumban felszerelt radiátorok állapota erőteljesen korrodált, cseréjük nélkül a fűtés nem lenne biztonságos;
- a leánykollégiumban a leszerelt radiátorok mögött a vakolat leesik, indokolt a vakolat leverése, újravakolása;
- a villamos műszaki ellenőr a közbenső hálózat bővítések utáni provizórikus megoldások megszüntetését kérte, mert a folyosókon és a többi teremben is rendkívül balesetveszélyes áramkörök alakultak ki, amelyek üzemeltetése az MSZ szabványok szerint élet és balesetveszélyesek, különös tekintettel az épület használóira.
- A keleti és nyugati homlokzat és torony valamint a kápolna homlokzata nagyon rossz állapotú, indokolt a homlokzati vakolat teljes javítása és újra színezése.
A felsorolt munkák az ajánlattételi felhívás feladat meghatározásában, az ajánlattevő ajánlatában nem szerepeltek, elvégzésük azonban indokolt.
A pályázat keretében a pótmunkák elvégezhetők, ha az Önkormányzatunk hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a szerződő hatóság hozzájárulásával és az eljárás eredményes.

A pályázatban rendelkezésre álló bruttó összeg: 225. 110. 350,-Ft. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásakor a nyertes ajánlattevő a munkát bruttó 183. 512. 358,-Ft összegben vállalta. A pótmunkák becsült értéke: 41.583.802,-Ft.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra - mivel a korábban elvégzett munkáktól elválasztani nem, vagy aránytalan nagy nehézségek árán lehetne - javasoljuk meghívni a ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. mint közös ajánlattevőt.

A bírálat az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján történik:
Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár nettó 8
2. Jótállási idő hónapokban(minimum12-maximum60 hónap) 3
3. Kivitelezés időtartama( min.120nap- maximum 180nap) 2
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. február 18.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba.
Előkészítési Munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.

2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában elrendeli, hogy a közbeszerzési eljárásra a
ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevők meghívását.
Címük:
ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)
Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal

(Az ajánlattételi felhívást lsd. a letölthető formátumban.)