2013. November 6., Szerda, 09:00 óra, Jurisich-vár lovagterme: ünnepi, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - ÁROP Szervezetfejlesztési projekt ajánlattételi felhívása.
2. - Ünnepi előadások Kőszeg város történetéhez kapcsolódóan.
3. - A velemi régészeti témapark eszközeinek ünnepélyes átadása.
4. - Kitüntetések átadása.
5. - Egy mappában a 2013. november 6-i, ünnepi képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
ÁROP Szervezetfejlesztési projekt ajánlattételi felhívása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett ’Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára’ c. pályázaton.
Az Önkormányzat a maximálisan elérhető 22 M Ft-os támogatást nyerte el "Kőszeg Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentési és hatékonyságnövelési fejlesztések megvalósításával" című ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0037 azonosító számú projektjével. A pályázati támogatás mértéke 100 %, önrész nem szükséges a projekt megvalósításához, a pályáztató 25% előleget is biztosít a projekt megvalósításához.
A 2014. végéig tartó projektben – egyebek mellett - felülvizsgálatra kerül az önkormányzati működés szinte minden szegmense és szintje (horizontális és vertikális irányban is), beleértve az intézményeit és a saját tulajdonú városüzemeltető cégét is. A projekt keretében saját munkatársak és külső szakértő cég bevonásával 3 alkalommal lakossági igényfelmérés is történik, elsősorban a lakosság és a vállalkozások számára elérhető közszolgáltatások ügyfélbarátabbá tételének elősegítése érdekében. Cél emellett a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés is, mind az önkormányzatnál, mint az intézményeinél.
A projekt keretében ’Tanulmányok elkészítése, kapcsolódó támogató szakértői tevékenységek elvégzése, valamint más önkormányzatokkal közösen tartandó műhelymunkák megszervezése’ tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor.
Mivel a szolgáltatás becsült értéke a nemzeti közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért szükséges egy egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A közbeszerzési törvény lehetővé teszi az eljárás lefolytatását oly módon, hogy az ajánlattételi felhívást három ajánlattevőnek egyidejűleg küldjük meg.
A csatolt ajánlattételi felhívásban meghatároztuk azokat a pénzügyi–szakmai alkalmassági szempontokat, amelyek biztosítják a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező tanácsadó cég kiválasztását. Cél a magyarországi közigazgatást és a Magyary Programot jól ismerő, kellő pénzügyi-gazdálkodási-jogi tapasztalattal rendelkező szervezet kiválasztása. A közbeszerzés nyertese a felhívásban leírtakon túlmenően a legalacsonyabb összegű ajánlattevő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívás figyelembe vételével a határozati javaslatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. november 4.

A polgármester nevében:


Ujvári Csaba s.k.
Az előkészítési munkacsoport vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata a ’Tanulmányok elkészítése, kapcsolódó támogató szakértői tevékenységek elvégzése, valamint más önkormányzatokkal közösen tartandó műhelymunkák megszervezése’ tárgyában készült ajánlattételi felhívást elfogadja, egyben elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi ajánlattevőknek:

1. Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft.
4026 Debrecen, Péterfia u. 47. fsz. 2.

2. Controll Holding Tanácsadó Zrt.
1124 Budapest, Fürj u. 18.

3. Dr. Fehérvári Advisor Kft.
1181 Budapest, Vörösmarty M. u. 20.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)