2015. Május 7., Csütörtök, 13:45 óra, Kőszegi KÖSZ-ház (Rajnis u. 9. volt turistaszálló): rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása.
2. - Egy mappában a 2015. május 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében – az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben - pályázni kell a települési önkormányzatoknak a rászoruló, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatásához.

A pályázati felhívás 2015. április 30-án jelent meg. A pályázati adatlapot 2015. május 7-ig elektronikusan, majd legkésőbb május 8-ig papír alapon is be kell nyújtani, melyhez többek között mellékelni kell „a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolatát”.

A nyári ingyenes gyermekétkeztetés megszervezése, biztosítása több éves hagyomány Kőszegen is, s ezt a lehetőséget most is szeretnénk kihasználni a rászorulók érdekében. A rendelkezésre álló rövid idő megnehezíti a szervező munkát is. Annál is inkább, mivel a családok „vegyes” érzelmekkel, sokszor kritikusan fogadják e lehetőséget, s a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek nem könnyű feladat az étel napi rendszeres elvitelének megszervezése. Az igényelhető támogatás feltétele ugyanis, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül biztosítja a rászoruló gyermekek napi egyszeri melegétkeztetést, és azt komoly elszámolási nyilvántartások vezetésével alátámasztja. Az igényelhető támogatás összege gyermekenként napi 440,- Ft. A rászoruló gyermekek körét a jogszabály a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkkel azonosan határozza meg. Kőszeg nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, ezért a rászoruló gyermekek – 2015. április végén 172 fő – legfeljebb 30%-ának igényelhető támogatás önerő biztosítása nélkül, ami 52 főt jelent. A Szociális Gondozási Központ vezetőjének felmérése szerint nincs is több olyan család, gyermek, aki igényli, el is viszi és elfogyasztja a biztosított ételt. Az ételt több éve ugyanaz a vállalkozó – GMG-CAR Kft., Gerőly Szabolcs, Gyöngyösfalu – biztosítja számunkra, vállalva a rendeletben meghatározottak szerint az étel elkészítését és kiszállítását, ebből a minimális összegből is.

A Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatával egyeztetve úgy látjuk, hogy az önerő nélkül megpályázható 52 fő részére lenne indokolt a pályázatot benyújtani.

A rendelkezésre álló minimális időre való tekintettel tisztelettel kérjük a rendkívüli előterjesztés soron kívüli megtárgyalását, és a rászoruló családok érdekében a határozati javaslat szerinti támogató döntésüket.

Kőszeg, 2015. május 4.


A polgármester nevében és megbízásából:


Mezei Virág
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban szervezett szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 52 gyermek ingyenes étkeztetése megszervezéséhez elrendeli, hogy a polgármester a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására kiírt pályázatot nyújtsa be, önerő biztosítása nélkül.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal