Jegyzőkönyv: 2020. Szeptember 24., Csütörtök, 11:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változása.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi (2. ütem) rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
3. - Egy mappában a 2020. szeptember 24-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
K/799-9/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. szeptember 24-én, 11 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Kiss Péter, Sas Norbert, Takácsné Varga Ágnes és Táncsics Péter és képviselők (8 fő).

Igazoltan van távol:
Harkai Norbert, Kiss Zoltán, Rába Kálmán és Velkyné Ball Andrea képviselő (4 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Pócza Zoltán a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója, valamint Kőhalminé Major Judit a könyvvizsgálatot végző Consultatio Kft. részéről.

Básthy Béla polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésén megjelenteket, köszönti a hivatal munkatársait és az intézményvezetőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése a megjelent 8 fővel határozatképes.
Kéri az ülésteremben lévőket, hogy – amennyiben nem beszélnek – akkor mindenki használjon maszkot. Kiss Zoltán képviselő betegsége miatt, Harkai Norbert, Rába Kálmán, valamint Velkyné Ball Andrea képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt van távol.
A rendkívüli ülés összehívására egy örömteli napirend miatt került sor, ugyanis a Jurisics-vár Művelődési Központ többletbevételeiről kell dönteni. Az intézmény bevételi előirányzatai ez év májusában le lettek csökkentve, ezzel szemben a tényleges bevételek nőttek, hála annak, hogy az intézmény munkatársai – a vírushelyzet ellenére – sikeres pályázatokat adtak be, megvalósították a programjukat és összességében olyan többlet pénzekre tudtak szert tenni, amellyel májusban nem számoltak. Ezeknek a plusz bevételeknek a felhasználhatósága miatt van szükség a képviselő-testület döntésére, hiszen mindez a költségvetést érinti.
A másik napirend rendkívüli költségvetési támogatásra való pályázat benyújtása, amire ebben az évben egyszer már sikerrel pályázatott az önkormányzat.

Elsőként a napirenddel kapcsolatban várja az észrevételeket, de mivel ilyen nem hangzik el, szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők 8 igen szavazattal jóvá is hagynak.


N A P I R E N D:

1. A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változása.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változásáról szóló, módosított – az ülés elején kiosztott – előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Pócza Zoltán szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy alapvetően két területről érkezett plusz bevétel. A várbelépőkből származó bevétel a vírushelyzet miatt teljesen le lett véve a költségvetésben, viszont annak következtében, hogy a külföldi utazásokat nem ajánlotta a kormány a belföldi látogatók száma, – ahogy mindenki megtapasztalhatta – rendkívül megnőtt. Ezek egyéni látogatók voltak.
Továbbá: ő úgy gondolja, hogy sikerült a büki turisztikai szervezettel egy olyan együttműködést kialakítani, amelybe a befektetett munka most ért be. A büki szállodákban, a fürdőben stb. is ajánlják turisztikai látványosságként a kőszegi várat és a többletbevétel ebből is adódik. Így a nyárra tervezett adatokat jóval túl tudták teljesíteni, sőt, nemcsak az év elején tervezettet, hanem a tavalyi évet is jócskán meghaladja a bevétel.
Ugyanakkor jól sikerült a kőszegi várszínház évada – pénzügyi szempontból is. A jegybevétel mellett magára a rendezvényre is sikerült támogatást szerezni.
Fentieken kívül előadói-művészeti szervezetek többlettámogatására is pályáztak, melynek keretében egy gépjárművet szeretnének beszerezni. Erre maga a színház pályázott, 10 millió Ft összegre, de csupán 5 millió Ft-os támogatást sikerült elérni. Jó lenne ezt is felhasználni, bár még szerződés-tervezet nincs, csupán az értesítés érkezett meg.
A másik oldalon a Kőszeg és Vidéke kiadását kell megemlíteni, amely ellehetetlenült volna az elmúlt időszakban. Az áremelés a nyomdai munkák terén is érezhető volt, ugyanakkor a lap bevételi oldalán a fizetett hirdetések száma rendkívül lecsökkent. Bár jelenleg is csupán 24 oldalon jelenik meg a kőszegi újság, a lap számára kérne többlettámogatást, hiszen abban biztosan egyetért vele mindenki, hogy mennyire fontos az írott sajtó, a lakosság tájékoztatása és az, hogy eljusson a lap minden háztartásba Kőszegen.
Fenti indokok miatt jöttek a képviselő-testület elé és kéri az előterjesztés jóváhagyását.

Kérdések és hozzászólások:

Táncsics Péter képviselőnek 3 kérdése van.
1) A tegnap és a ma ülésező bizottságok miért nem tárgyalhatták ezt az előterjesztést?
2) Mióta vált ismertté, hogy a művelődési központ éves ÁFA befizetővé vált?
3) Mekkora összegű szállítói tartozása vagy lejárt fizetésű kötelezettsége van az intézménynek?

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi osztályvezető tisztázza, hogy a támogatói okiratot szeptember 30-ig alá kell írni, továbbá a hétvégi szüreti rendezvény miatt is rendkívüli ülést kellett összehívni. Ha a bizottságok tárgyalnák, akkor az csak az október 1-i képviselő-testületi ülésre kerülhetett volna be.
Az intézmény a vírushelyzet alatt vált éves áfabevallóvá, az akkori helyzet alapján minden költségvetési szervet átsoroltak ebbe, tehát a jövőben ezt majd meg kell takarítania valamennyi intézménynek, mert február 25-e a befizetés határideje.
Lejárt szállítói tartozása nincs a várnak, folyamatosan fizetik a projektekből a számlákat.
A Kőszeg és Vidéke esetében is előirányzat visszatöltésről van szó, ami a vírushelyzet miatt nagyon le lett csökkentve. Ennek ellenére ugyanolyan példányszámban jelent és jelenik meg az újság, a fizetett hirdetések megszűntek és ezzel a döntéssel az eredeti előirányzat összegének a visszatöltése lenne a cél.

Básthy Béla is kiemeli a Kőszeg és Vidéke kapcsán: ugyanaz az összegre lenne biztosítva a lap számára, amit az intézmény tervezett az év elején, azaz nem arról van szó, hogy drágább lett az újság. 14 millió Ft felett volt az év elején az eredeti előirányzat, amely 5,9 millió Ft-ra le lett véve. Akkor azzal is számoltak, hogy talán nem is tud megjelenni a lap, most viszont a bevételek sokkal jobban alakultak. Továbbá: ne kelljen lemondani a kőszegieknek a több mint 100 éves lapjukról, amit már megszoktak és amit – ha lehet – a jelenlegi helyzetben meg is kell a számukra adni. Ezzel a döntéssel a Kőszeg és Vidéke végig tudja vinni az évet. Döntést igényel továbbá a Kőszegi Szüret programsorozat helyett megrendezésre kerülő Fő téri szüreti rendezvény, valamint a várszínházi feladatok ellátásához elnyert kisbusz önerejének biztosítása. Amennyiben egy új kisbusz kerülne a várba, akkor a jelenlegi átkerülhetne a hivatal üzemeltetésébe és egyúttal a legrégebbi gépjárművet értékesíteni lehetne.

Pócza Zoltán hozzáfűzi még, hogy a várszínház az intézményüknél önálló szakfeladat, azt a bevételt ott lehet csak elkölteni. Az egyéb bevételek tekintetében (pld. a várbelépők) nincs ilyen kötelezettség, azt az önkormányzat elvonhatja a közfeladatok ellátása érdekében.

Táncsics Péter szerint az mindig örvendetes, ha egy intézmény plusz bevételt ér el. De a város költségvetésének össz-szerkezetére való tekintettel nem feltétlenül kell a többletbevételeket az intézménynél hagyni. Vagy az év elején kevesebb támogatással kell tervezni a működésüket, hiszen az állam által biztosított támogatáson felül a város a saját részét a kőszegi adóforintokból adja hozzá.
Volt olyan időszak, amikor pld. a Kőszeg és Vidéke lap teljesen önfenntartó volt, semmilyen többletet nem igényelt sem az önkormányzat, sem a kiadó részéről. A lapból a fizetett hirdetések sem tűntek el szerinte teljesen. Ezért nem tartja indokoltnak a 8 millió Ft elkülönítését erre célra, ezt nem tudja támogatni.
A többit – az adófizetésre vagy tárgyi eszközbeszerzésre szánt összeg felhasználását –természetesen igen.

Básthy Béla szerint a Kőszeg és Vidéke végleges mérlegét majd az év végén lehet látni. Az biztos, hogy nem hirdettek annyian a lapban, mint amennyien szoktak – erről konkrét számok állnak rendelkezésére. Remélhetőleg sikerül majd a hirdetőket visszacsalogatni.

Terplán Zoltán számára mindig örvendetes, ha egy intézmény vezetősége jól és kellő önállósággal oldja meg a feladatait, alkalmazkodik a szituációkhoz és tud előre gondolkodni. Ha a város tud partnere lenni egy ilyen intézménynek, az mindig előremutató. Ő ezt érzi most és reméli, hogy ez a magatartás követendő út lehet hosszú távon.

Básthy Béla pedig arra kéri az képviselőket, hogy segítsék az önkormányzat működését, és ha nincs egyértelmű információjuk valamiről, akkor ne terjesszenek olyant, amely nem állja meg a helyét. Kéri, hogy az Összefogás Kőszegért Egyesület „ne heccelje” a város lakosságát az interneten azzal, hogy a mai napirendek kapcsán kapkodás folyik a Városházán. A mai ülésen csupán arról van szó, hogy a jó teljesítmény következtében többletbevételekhez jutott a város, a másik pedig egy pályázati lehetőség kihasználása – amelynek az első körében már plusz támogatáshoz jutottunk. Ez a magatartás nem méltó a képviselői mivoltunkhoz és kéri az érintett képviselőket, hogy változtassanak ezen.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot. Elsőként a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


110/2020. (IX. 24.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Polgármesterének 59/2020. (V.29.) határozatát visszavonja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember 25-27. között megszervezze a Főtéri Szüreti rendezvényt.

3. Kőszeg Város Önkormányzata a rendezvényhez önkormányzati forrást nem biztosít.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésének 28.715.950.- Ft előirányzat emelkedéséhez járul hozzá:
a.) A 2020.évi költségvetésének alaptevékenységének bevételei előirányzatát 16.500.000.-Ft-tal megemeli, az ÁFA befizetést 7.700.000.- Ft-tal megemeli.
b.) A 2020. évi költségvetésének Kőszeg és Vidéke Újság személyi előirányzatát 316.821.- Ft-tal a Kőszeg és Vidéke Újság munkaadói járulékok előirányzatát 54.142.-Ft-tal, a Kőszeg és Vidéke Újság dologi előirányzatát 7.629.037.- Ft-tal megemeli.
c.) A 2020. évi költségvetésének szüreti rendezvény bevételi előirányzatát 3.750.000.- Ft-tal csökkenti, a dologi kiadási előirányzatát 2.950.000.- Ft-tal csökkenti.
d.) A 2020. évi költségvetésének színházi bevételi előirányzatát 15.965.950.- Ft-tal megemeli, a dologi kiadásait 5.821.567.- Ft-tal, a beruházási kiadásit 6.750.000.- Ft-tal, az ÁFA befizetést a 3.394.383.- Ft-tal megemeli.

Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető.
Határidő: azonnal.


Ezután a képviselők 8 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:


111/2020. (IX. 24.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház számára engedélyezi, hogy az Előadói-művészeti szervezetek többlet-támogatása programra elnyert pályázathoz a szükséges 20 %-os önerőt az intézmény költségvetéséből finanszírozza.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pócza Zoltán igazgatót a támogatói okiratot aláírására.

Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető.
Határidő: azonnal.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla felvezetésében elmondja, hogy ennek a pályázati lehetőségnek az első fordulójában 8,5 millió Ft támogatáshoz jutott a város.

Cserkutiné Stipsics Edina szóbeli kiegészítést tesz. A márciusban megjelent pályázati felhívás második fordulójában is a lejárt tartozásokra lehet támogatást kérni. Ennek első része az iparűzési adó túlfizetés visszautalása, bár a bevallási határidőt is kitolták szeptember 30-ra. Aki már korábban benyújtotta a bevallását és visszaigényelte a túlfizetését, annak a kifizetését jelenleg nem tudja rendezni az önkormányzat. Ez mintegy 5 millió Ft-tal szerepel. Kimutatták az önkormányzat közüzemi díjtartozásait (396 ezer Ft), egyéb tartozásokat (pld. az egészségház kiadásait) valamint a városüzemeltető kft. által már elvégzett munkákra a még ki nem kifizetett számlákat. Ezekre nyújtanák be a pályázatot – amennyiben a képviselő-testület erre felhatalmazást ad.

Hozzászólások:

Táncsics Péter örvendetesnek véli ezt a lehetőséget és támogatja is a benyújtását. De felhívja a figyelmet arra, hogy Kőszeg Város Önkormányzata 2020. április-májusában több mint 200 millió Ft összegű költségvetési sor kiigazításra kényszerült. Ehhez képest most maximum 22 millió Ft-ra lehet pályázni, amely első fordulójában 8,5 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. Azt gondolja, hogy kedvező ugyan a város számára minden plusz forrás, de nincs arányban azzal a teherrel, ami ezt az évet nyomja, azaz a bevétel kieséseket, amit ez a járvány okozott és még várhatóan okozni is fog. Természetesen örül a lehetőségnek, de javasolja további, kiegészítő források felkutatását akár pályázatok, akár más formában.

Básthy Béla úgy gondolja, hogy a májusi költségvetés kiigazítása nem az aktuális ismeretek birtokában történt, hanem – szerinte helyesen – fel kellett készülni egy olyan forgatókönyvre, amely alapján a legrosszabb helyzetet is kezelni tudja a város. Remélhetőleg – és erre vannak jelek – az elképzelttől jobb évet is tudunk zárni. Az iparűzési adóbevételeket még nem látni igazán, de vélhetően nem lesznek olyan negatívak, mint amire májusban előre gondolni lehetett. Továbbra is cél a kötelező feladatok ellátása, az elnyert pályázatok megvalósítása és a lakosság közérzetét erősen befolyásoló ügyekre való odafigyelés.
Ebben a konkrét pályázatban pedig csak a lejárt számlákra adnak támogatást – amely lehetőség minden önkormányzat számára adott, így bizonyára sok igény érkezik majd be.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


112/2020. (IX. 24.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6.pont és az 1.9.pont szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat 1.b) pontjára a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál” jogcímen 20.429.573.- Ft összegre.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után a Básthy Béla jelzi, hogy a szüreti programok közül a Város Bora választás nem marad el, amely a holnapi napon, itt a Városháza tanácskozó termében lesz megtartva és erre szeretettel várja a képviselőket.
Végül mindenkinek megköszöni a részvételt és 11.35 órakor bezárja a mai rendkívüli képviselő-testületi ülést.


Kelt, mint az első oldalon.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A jegyzőkönyvet és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)