2020. Szeptember 24., Csütörtök, 11:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változása.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi (2. ütem) rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
3. - Egy mappában a 2020. szeptember 24-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi (2. ütem) rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár értesítése alapján márciusban megjelent az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázati kiírás 1.b) pontjában megjelölt célra kívánna pályázatot benyújtani.
Ebben az évben már nyújtottunk be erre a pályázati forrásra kérelmet, amelyre közel 60 %-os támogatást kaptunk. Az Önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére igényt csak két alkalommal nyújthatnak be legkésőbb 2020. szeptember 30-i benyújtási határidővel.
Az Önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében a második lehetőséget is szeretnénk igénybe venni. A mai napig 22.749.859.- Ft lejárt tartozást halmoztunk fel, melynek a kifizetéséhez jelen pályázatból kívánnánk pénzügyi forrást szerezni. Ebben a pályázatban már az iparűzési adó túlfizetés visszautalására is pályáznánk, igaz a bevallási határidőt is kitolták szeptember 30-ra, de aki már korábban benyújtotta a bevallását és visszaigényelte a túlfizetését, annak a kifizetését nem tudtuk teljesíteni, mivel csak lejárt tartozásra nyújtható be a pályázat. A pályázat benyújtásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy mire nem nyújtható be a támogatás igénylése. Ezeket a feltételeket a csatolt pályázati kiírás is tartalmazza. A pályázatot az ebr42 rendszerében kell berögzíteni és lezárást követően a Magyar Államkincstár hivatali kapu rendszerén megküldeni.

Az igénylendő összeg Kőszeg Város Önkormányzata részére 22.749.859.- Ft. A támogatás jogcíme „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímként kerül feltüntetésre az ebr42 rendszeren keresztül beadandó pályázatok közé.

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. szeptember 21.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6.pont és az 1.9.pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat 1.b) pontjára a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be, „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál” jogcímen 22.749.859.- Ft összegre.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A pályázati kiírást lsd. a letölthető formátumban.)