2020. Szeptember 24., Csütörtök, 11:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változása.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi (2. ütem) rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása.
3. - Egy mappában a 2020. szeptember 24-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ költségvetési előirányzat változása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a bevételi és a kiadási oldalon 28.715.950.- Ft előirányzat emelkedéshez.


A kérelem indoka:

A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház bevételei előirányzatát a vírushelyzet miatt jelentősen lecsökkentettük, amely a nyár folyamán az elvárásainkon felül teljesült. Jelenleg már 16.500.000.- Ft-tal teljesítettük túl a várbelépőkből tervezett bevételt, a színháznál a vírushelyzet miatt levettük a tervezett bevételi előirányzatot, ennek ellenére 15.965.950.- Ft-tal teljesültek a bevételeink. A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember hónapjában szeretné megrendezni a Kőszegi szüret és Nemzetközi Fúvószenekari találkozó helyett a Főtéri szüreti rendezvényt, amelyhez a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételéből 800.000.- Ft-ot szeretnénk erre a rendezvényre elkölteni. A 2020. május 29-i Polgármesteri határozattal megállapított 3.750.000.- Ft előirányzat emelést kérem egyben visszavonni, mivel abban a formában nem valósul meg a rendezvény.
A Kőszegi és Vidéke újság felelős kiadója is a Vár, amelynek kiadási előirányzatát a vírushelyzet miatt túlságosan lecsökkentettük. Erre is szeretnénk kérni a saját többletbevételi forrásunk terhére 8.000.000.- Ft-ot.
A fennmaradó 7.700.000.- Ft-ot kérem az Intézménynél hagyni a 2021-ben esedékes ÁFA befizetésre, mivel az Intézményt átsorolták éves ÁFA bevallásra kötelezetté.
A színházi tevékenységgel felmerült többletbevételt pedig a színház őszi és tavaszi rendezvényeire, valamint az éves ÁFA befizetésére szeretnénk felhasználni.

Így ezen előirányzat emelések a Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentenének.


Kőszeg, 2020. szeptember 21.

Pócza Zoltán s.k.
intézményvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Polgármesterének 59/2020. (V.29.) számú határozatát visszavonja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. szeptember 25-27. között megszervezze a Főtéri Szüreti rendezvényt.

3. Kőszeg Város Önkormányzata a rendezvényhez Önkormányzati forrást nem biztosít.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésének 28.715.950.- Ft előirányzat emelkedéséhez járul hozzá:

a.) A 2020.évi költségvetésének alaptevékenységének bevételei előirányzatát 16.500.000.-Ft-tal megemeli, az ÁFA befizetést 7.700.000.- Ft-tal megemeli.

b.) A 2020. évi költségvetésének Kőszeg és Vidéke Újság személyi előirányzatát 316.821.- Ft-tal a Kőszeg és Vidéke Újság munkaadói járulékok előirányzatát 54.142.-Ft-tal, a Kőszeg és Vidéke Újság dologi előirányzatát 7.629.037.- Ft-tal megemeli.

c.) A 2020. évi költségvetésének szüreti rendezvény bevételi előirányzatát 3.750.000.- Ft-tal csökkenti, a dologi kiadási előirányzatát 2.950.000.- Ft-tal csökkenti.

d.) A 2020. évi költségvetésének színházi bevételi előirányzatát 15.965.950.- Ft-tal megemeli, a dologi kiadásait 12.571.567.- Ft-tal az ÁFA befizetést a 3.394.383.- Ft-tal megemeli.Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)