2019. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A polgármester személyes érintettsége bejelentésének elmulasztására vonatkozó beadvány megtárgyalása.
2. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
3. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett munkájáról.
4. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
5. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a művelődési központtal kötött, a városi közművelődési célú hirdetőeszközök használatát szabályozó megállapodás módosítása.
6. - A önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló új rendelet megalkotása.
8. - A Kőszeg 1832 hrsz-ú ingatlan (Zwinger) vagyonkezelési szerződésének megszüntetése.
9. - Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2019/2020. nevelési évre.
10. - A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés véleményezése.
11. - A 6870/3-6870/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
12. - Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás ismételt megtárgyalása.
13. - A 2019. évi városbejárási terv jóváhagyása.
14. - A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
15. - Vagyonügy: A 2975/76 valamint a 3013/4 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi szándék.
16. - Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés jóváhagyása a NIF Zrt.-vel.
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
22. - Rendkívüli előterjesztés: A 2019. évi költségvetést érintő módosítások elrendelése.
Szám: 913-6/2019.M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019.március 28-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A polgármester személyes érintettsége bejelentésének elmulasztására vonatkozó beadvány megtárgyalása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Stubán Tamás r. ezredes, kapitányságvezető.
3. Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.
4. Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
Előterjesztők: Pócza Zoltán felelős kiadó és Kámán Zoltán felelős szerkesztő.
5. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház között kötött, a városi közművelődési célú hirdetőeszközök használatát szabályozó megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. A önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló új rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
8. A Kőszeg 1832 hrsz-ú ingatlan (Zwinger) vagyonkezelési szerződésének megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
9. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2019/2020. nevelési évre.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
11. A 6870/3-6870/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
12. Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás ismételt megtárgyalása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
13. A 2019. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
15. Vagyonügy:
A 2975/76 valamint a 3013/4 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
16. Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés jóváhagyása a NIF Zrt.-vel (rendkívüli előterjesztés, később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:

1. A „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című TOP pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című TOP pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. A „Kőszegi déli városrészének közlekedésfejlesztése” – Kiss János utca felújítása tárgyú TOP pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


Kőszeg, 2019. március 22.

Huber László s. k.
polgármester