2020. Április 8., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg, 6903 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
2. - A KJV-432 forgalmi rendszámú Renault Trafic 1,9 DCI típúsú kisbusz eladása.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.

Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Básthy Béla polgármester a mellékelt előterjesztések alapján 2020. április 8-án 3 határozatot hozott. Ezek közül a 26/2020. (IV. 8.) határozat a Városháza felújításának közbeszerzési eljárás megindításáról szól, amely esetében is a vonatkozó korlátokkal érvényesül a nyilvánosság. A döntésekről készült feljegyzés csatolva.