2023. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A védőnői feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (rendkívüli előterjesztés).
3. - A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása (rendkívüli előterjesztés).
4. - A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az orvosi ügyelet ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekorvosi rendelési idők meghatározása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városüzemeltető Kft. működési keretére vonatkozóan.
8. - A Kőszegi SE Síugró Szakosztálya megrongált sísáncának javítási munkáihoz önkormányzati támogatás biztosítása.
9. - Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
10. - Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala.
11. - A temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése.
12.a - Vagyonügyek: A Kálvária u. 69. I. emelet 3. sz. alatti lakás hasznosítása.
12.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2975/109, a 2975/110 és a 2975/111 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
12.c - Vagyonügyek: A volt vasúti őrház értékesítése.
13. - A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális ellátásainak felülvizsgálata.
18. - Rendkívüli előterjesztés: A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési szerződése.
19. - Rendkívüli előterjesztés: A felnőtt háziorvosokkal kötött ingatlanhasználati szerződésben szereplő közüzemi költségekhez hozzájárulás.
Szám: K/684-8/2023.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. június 29-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:


1. A védőnői feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

3. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

4. A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáinak megállapítása, valamint a gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

5. Az orvosi ügyelet ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. A gyermekorvosi rendelési idők meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

7. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Városüzemeltető Kft. működési keretére vonatkozóan.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

8. A Kőszegi SE Síugró Szakosztálya megrongált sísáncának javítási munkáihoz önkormányzati támogatás biztosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

9. Beszámoló a 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

10. Az új temető karbantartására, zöldfelület fenntartására vonatkozó döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

11. A temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

12. Vagyonügyek:

a). A Kálvária u. 69. I. emelet 3. sz. alatti lakás hasznosítása.
b) A Kőszeg, 2975/109, a 2975/110 és a 2975/111 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
c) A volt vasúti őrház értékesítése.

Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

13. A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása (az anyagot később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés napirendjének megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:

1. „Temetőüzemeltetés és kegyeleti közszolgáltatási szerződés” tárgyban közbeszerzési eljárás indítása (az anyagot később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2023. június 23.

Básthy Béla s. k.
polgármester