2024. Június 26., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. módosítása – végső elfogadás.
3. - A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Beszámoló a 2023. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatának és alapító okiratának módosítása.
6. - A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthonával kapcsolatos döntések meghozatala.
8. - Döntés sikertelenül értékesített ingatlanokról.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: K/734-6/2024.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2024. június 26-án (szerdán)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 15. módosítása – végső elfogadás. (Az előterjesztést később küldjük.)
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.

3. A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása. (Az előterjesztést később küldjük.)
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

4. Beszámoló a 2023. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatának és alapító okiratának módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.

6. A házi gyermekorvosi körzetek helyettesítésére vonatkozó megállapodások megkötése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

7. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthonával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

8. Döntés sikertelenül értékesített ingatlanokról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Zárt ülés keretében:

1. Közterület-használati engedély elleni fellebbezés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. A Kálvária u. 69. I/3. sz. alatti lakásra kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2024. június 21.


Básthy Béla s. k.
polgármester