2007. Február 8., Csütörtök, 17:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete (első olvasat)
2. - Kistérségi közoktatási intézmények 2006. évi elszámolása
3. - Közművelődési intézmények összevonásával kapcsolatos intézkedések
4. - Városi nagyrendezvények költségvetése
2. napirendi pont:
Kistérségi közoktatási intézmények 2006. évi elszámolása

JELENTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. február 13-i ülése
…napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!


A többcélú társulás, mint a Kőszeg által finanszírozott közoktatási intézmények fenntartója a 2006. évről elkészítette az intézmények II. félévi előirányzatait és teljesítését tartalmazó kimutatást.
A kimutatásuk szerint az intézményeknél 13 391 E Ft kiadás túllépés, 547 E Ft bevétel elmaradás mutatkozik, amelyeknek részletezését a mellékletek tartalmazzák. A finanszírozási szükséglet tehát összesen 13 938 E Ft, amely a környező települések zeneiskolai hozzájárulásával (614 E Ft) csökken, így 13 324 E Ft-ot kellene az önkormányzatnak 2007-ben biztosítania. A kimutatásban a kőszegi képviselő-testület 10 000 E Ft-os támogatás csökkentésre vonatkozó döntése – az ezzel összefüggő intézményi előirányzat csökkentés a II. félévre vonatkozóan – nem szerepel. A közoktatási intézmények 2006. évi támogatásánál ezt figyelembe kell venni, illetve a 2007. évi költségvetésben számolni kell a fenti 13 324 E Ft átadásával, amennyiben a képviselő-testület erről döntést hoz. Az esetlegesen átadott támogatási összeg terhére 2007. évben kiadási előirányzat nem tervezhető, mert ez esetben a negatív maradvány év végén újra jelentkezne.
Jelezni kívánjuk, hogy a 2006. július 1. napjától fenntartásba átadott két általános iskola együttesen 16 440 E Ft-tal lépte túl az éves kiadási előirányzatát, így a költségvetési fegyelem hiánya is felmerül az intézmények részéről.
Kérjük, hogy az intézmények előirányzat túllépésének okait felülvizsgálni, és az átadásra kerülő támogatásról dönteni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. február 7.

A jegyző nevében:
Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a fenntartó többcélú kistérségi társulásnál az átadott közoktatási intézmények előirányzat túllépésének felülvizsgálatát.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2007. áprilisi képviselő-testületi ülés