2007. Február 14., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A tűzoltóság elhelyezése és jövője
2. - Helyi értékvédelmi rendelet
3. - A város vagyongazdálkodási koncepciójának kialakítása
4.a - A Kőszegi Városüzemeltető Kht-val kötött megállapodás felülvizsgálata
4.b - A Kőszegi Városüzemeltető Kht-nál készült vizsgálatról jelentés
5. - A Csónakázó tó haszonbérleti szerződése és a zsilipkezelés megoldása
6. - A pártok és más szervezetek helyiséghasználata
7. - A volt kórház területének hasznosítása
8. - Horváth Árpád (Rákóczi F. 91.) lakáscsere kérelme
9. - A Borsmonostori utcában jelzőtábla kihelyezése
10. - Várkör 39. alatti nyilvános WC határozatának visszavonása
11. - A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
12. - A volt posztógyár értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. február 14-én (szerdán) 16.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A tűzoltóság elhelyezése és jövője
Előterjesztő: Seper András tűzoltóparancsnok

2. Helyi értékvédelmi rendelet
Előterjesztő: Németh István városi főépítész

3. A város vagyongazdálkodási koncepciójának kialakítása
Előterjesztő: Földesi Zoltán képviselő, bizottsági elnök

4. a) A Kőszegi Városüzemeltető Kht-val kötött megállapodás felülvizsgálata
b) A Kőszegi Városüzemeltető Kht-nál készült vizsgálatról jelentés
Előadók: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető és
Földesi Zoltán képviselő

5. A Csónakázó tó haszonbérleti szerződése és a zsilipkezelés megoldása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

6. A pártok és más szervezetek helyiséghasználata
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

7. A volt kórház területének hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

8. Horváth Árpád (Rákóczi F. 91.) lakáscsere kérelme
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

9. A Borsmonostori utcában jelzőtábla kihelyezése
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

10. Várkör 39. alatti nyilvános WC határozatának visszavonása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető
11. A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester

12. A volt posztógyár értékesítése
Előterjesztő: Huber László polgármester

13. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. február 8.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök