2013. Június 6., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
3. - LIszt ferenc portészobor pályázat benyújtása.
4. - Egy mappában a 2013. június 6-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése az alábbi indokok miatt módosul:
- Kőszeg Város Önkormányzata a 2012. évi zárszámadási rendeletében 3 009 E Ft pénzmaradvány felhasználását engedélyezte, amely beépül a hivatal költségvetésébe,
- a személyi előirányzatok a költségvetés elfogadásakor 5 000 E Ft-tal csökkentek, ebből 4 707 E Ft vis maior tartalékot növelte, illetve 293 E Ft-tal csökkent a társult települések hozzájárulása is. A 2013. évi költségvetési rendelet 2013. április 30-i módosításában ezen előirányzat biztosítása szerepel a hivatal számára.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
Kőszeg Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezete a fenti módosításokat is tartalmazza.

Kérem a Tisztel Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2013. június 3.Sőbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)