2013. Június 6., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
3. - LIszt ferenc portészobor pályázat benyújtása.
4. - Egy mappában a 2013. június 6-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
LIszt ferenc portészobor pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata a tavalyi évben sikeresen pályázott az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumánál Ottlik Géza portrészobor elkészítésére és a Jurisics téren található szoborparkban történő felállítására. Veres Gábor alkotása 2013. május 9-én került felavatásra.
A Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásával a Vizuális Művészetek Kollégiuma ismételten pályázatot hirdetett olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.
A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz területéről), és ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, vagy a környezet egyhangúságán változtatnak, vizuálisan dinamizálják.

Támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető:
• anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
• kivitelezés költségei (talapzat építése és szobor felállítása),
• honorárium (a bevont művészek és tervezők),
• technikai költségekre (pl. daru bérlése)

A pályázat keretében tehát lehetőség nyílna egy Liszt Ferenc - Kőszeg Város díszpolgára - portrészobrának elkészítésére és felállítására a Bencés székház mögötti szoborparkban. Így a szoborparkba egy éven belül két színvonalas alkotás kerülhetne felállításra.
A pályázati támogatás legfeljebb a beruházás összköltségének 70 %-áig terjedhet.
Előzetes egyeztetések alapján Veres Gábor szobrászművész - a már elkészült Ottlik szobor alkotója - készítené el az alkotást. Az előzetes becslések alapján a projekt teljes költsége 4.282.000,- Ft, melyből Kőszeg Város Önkormányzata saját forrása 1.285.000,- Ft-ot jelentene, azonban a pályázat kiírója saját forrás biztosítását és igazolását nem írja elő. Az önrész társadalmi munkában és egyéb pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulással is biztosítható.
A megvalósítás várható ideje 2013. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Kőszeg, 2013. június 4.


Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció stb.) létrehozására kiírt pályázati felhívására pályázatát Liszt Ferenc portrészobor elkészítése és felállítása tárgyában benyújtja.
Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián projektmenedzser
Határidő: azonnal