2020. Május 12., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
3. - Egy mappában a 2020. május 12-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
2. napirendi pont:
A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntésekhez


A koronavírus járvány idején a megürülő lakások pályáztatása ellehetetlenült. A lakások bérbeadása a veszélyhelyzet elmúltáig csak csere útján lehetséges. A megürült lakásszám ismeretében lehetőség nyílik arra, hogy napirendre tűzzük az elmúlt években többször felmerült Gábor Á. u. 9. szám alatti ingatlanok együttes értékesítését. A vagyonhasznosító szerint az ingatlan együttes értékesítésével várható a legmagasabb bevétel. Mivel az ingatlan erősen leromlott állapotú, felújítására az önkormányzat nem rendelkezik anyagi forrással. A bérlőik számára csereingatlan felkínálásával a megüresedő ingatlan jelentős bevétel reményében értékesíthető.

A Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlanra vonatkozóan jelenleg 3 természetes személy és egy gazdasági társaság rendelkezik bérleti jogviszonnyal az alábbiak szerint:
1. bérlő: Döbrösssi Zoltánné 1993-től határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkezik. A lakásban lányával és unokájával él életvitelszerűen.
2. bérlő: Döbrössi Éva 2009-től határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel rendelkezik. A lakásban a bérlő élettársával és két gyermekével él életvitelszerűen.
3. bérlő: Orsós Tibor 2017-től rendelkezik határozatlan idejű bérleti szerződéssel.
4. bérlő: a Kőszegi Forrás Kft. bérlővel a Kőszegi Városüzemeltető Kft. – mint bérbeadó – jelezte, hogy 3 hónapos felmondási időben egyezett meg, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Cserelakásként felajánlható ingatlanok:
1. Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. fsz. 4.
2. Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21.
3. Kőszeg, Gyöngyös utca 24/C 1. em. 19.
A Bezerédy Imre utca 3. szám alatti lakások a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján az el nem idegeníthető ingatlanok között vannak nyilvántartva. Bérbevételükre 2020. március 9-én pályázatot írtunk ki, amelynek benyújtási határideje a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 15 nap.
A Gyöngyös utca 24. szám alatti lakás egyedi döntés alapján elidegeníthető ingatlan. További hasznosításáról még nem született döntés.

A Bezerédy Imre utcában található két ingatlan esetében szükséges a lakáspályázatok visszavonása, amennyiben cserelakásként felajánljuk.

Döbrössi Zoltánné által bérelt lakás 43 m²-es, félkomfortos. Részére a Bezerédy Imre utca 3. fsz. 4. szám alatti 38 m² alapterületű, komfortos lakás a bérlő előzetes belegyezése alapján felajánlható.
Döbrössi Éva által bérelt lakás 74 m²-es, komfortos. Részére pedig szintén a bérlő előzetes belegyezése alapján a Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21. szám alatti 46 m² alapterületű, komfortos lakás felajánlható.

Orsós Tibor részére a Gyöngyös utca 24/C 1. em. 19. lakás ajánlható fel.

A bérelt ingatlanok fenti formákban történő kiürítését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet lehetővé teszi.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.5 pontja szerint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt az önkormányzati lakások bérleti jogának cseréjéről.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. május 11.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. Fsz. 4. szám alatti 38 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás bérbevételére kiírt pályázati hirdetményt visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21. szám alatti 46 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás bérbevételére kiírt pályázati hirdetményt visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Döbrössi Zoltánné bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. fsz. 1. szám alatti 43 m² alapterületű, félkomfortos önkormányzati bérlakás helyett a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. Fsz. 4. szám alatti 38 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást ajánlja fel cserelakásként.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Döbrössi Éva bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti 74 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás helyett a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21. szám alatti 46 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást ajánlja fel cserelakásként.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

V. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Orsós Tibor bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti bérlemény helyett a Kőszeg, Gyöngyös utca 24/C 1. em. 19. szám alatti 53 m² alapterületű, komfortos önkormányzati ingatlant ajánlja fel csereként.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal