Jegyzőkönyv: 2020. Május 12., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
3. - Egy mappában a 2020. május 12-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Szám: K/11137-13/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. május 12-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
A mai napon két elkészült előterjesztés tárgyában kell polgármester úrnak döntenie, ezek a következők:
1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
2. A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

3. Plexi válaszfalak vásárlása a közgyűjteményi és közművelődési intézmények számára.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző (szóbeli előterjesztés).

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Mezei Virág osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a koronavírus járvány következtében fellépő gazdasági helyzet különleges intézkedések megtételét tette szükségessé. Az önkormányzat részéről gyors, rugalmasabb és rövid határidőn belüli döntéseket várt el a veszélyhelyzet kezelése. A kialakult helyzet rávilágított arra, hogy az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. l.) önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges.
A rendelet-tervezet szerint a jelenlegi pályáztatási és bérlőkijelölési rendszer mellett a képviselő-testületnek is lenne joga bérlőt kijelölni az aktuális helyzet figyelembevételével meghatározott feltételek szerint. Ez gyorsítaná a bérbeadást, hiszen a több hónapot igénylő pályázati eljárás helyett elegendő lenne a képviselő-testület döntése.

Ezután Básthy Béla polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)
2. A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.

Mezei Virág osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az elmúlt években többször felmerült Gábor Á. u. 9. szám alatti ingatlan hasznosítása. A vagyonhasznosító szerint az ingatlan együttes értékesítésével várható a legmagasabb bevétel. Mivel az ingatlan erősen leromlott állapotú, felújítására az önkormányzat nem rendelkezik anyagi forrással. Ezzel párhuzamosan a koronavírus járvány miatt a megürülő lakások pályáztatása ellehetetlenült. A lakások bérbeadása a veszélyhelyzet elmúltáig csak csere útján lehetséges. Ezért merült fel az a megoldás, hogy az önkormányzat jelenlegi üres bérlakásaiba a Gábor Áron u. 9. alatti bérlők legyenek elhelyezve és ezzel az épület felszabadulhat.
A bérlők számára csereingatlanok felkínálásával a megüresedő ingatlan jelentős bevétel reményében értékesíthető.
Cserelakásként felajánlható ingatlanok:
1. Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. fsz. 4.
2. Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21.
3. Kőszeg, Gyöngyös utca 24/C 1. em. 19.
A Bezerédy Imre utca 3. szám alatti lakások a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján az el nem idegeníthető ingatlanok között vannak nyilvántartva. Bérbevételükre 2020. március 9-én pályázatot írtunk ki, amelynek benyújtási határideje a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 15 nap.
A Gyöngyös utca 24. szám alatti lakás egyedi döntés alapján elidegeníthető ingatlan. További hasznosításáról még nem született döntés.
A Bezerédy Imre utcában található két ingatlan esetében szükséges a lakáspályázatok visszavonása, amennyiben cserelakásként felajánljuk.

Ezután Básthy Béla az alábbi 5 határozatot hozza:

35/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. fsz. 4. szám alatti 38 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás bérbevételére kiírt pályázati hirdetményt visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


36/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21. szám alatti 46 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás bérbevételére kiírt pályázati hirdetményt visszavonja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


37/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Döbrössi Zoltánné bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. fsz. 1. szám alatti 43 m² alapterületű, félkomfortos önkormányzati bérlakás helyett a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. fsz. 4. szám alatti 38 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást ajánlja fel cserelakásként.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


38/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Döbrössi Éva bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti 74 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakás helyett a Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1. em. 21. szám alatti 46 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást ajánlja fel cserelakásként.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


39/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel Orsós Tibor bérlő részére a Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti bérlemény helyett a Kőszeg, Gyöngyös utca 24/C 1. em. 19. szám alatti 53 m² alapterületű, komfortos önkormányzati ingatlant ajánlja fel csereként.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


1. Plexi válaszfalak vásárlása a közgyűjteményi és közművelődési intézmények számára.

Dr. Zalán Gábor jegyző rendkívüli, szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fenn áll ugyan, de a korlátozó intézkedések fokozatos feloldására kell számítani. Az intézmények megnyitására való felkészülés miatt felmerült a közművelődési és közgyűjteményi intézmények számára plexi védőfalak vásárlása, amely mind a munkatársak, mind a látogatók egészségét védi. A könyvtárba 2 db, a múzeum és a művelődési központ számára 1 db beszerzésére lenne szükség. A plexi válaszfalak 4 mm vastag tömör polikarbonát anyagból készülnek, egy-egy ára: 80 ezer Ft-ba kerül.

Ezután a polgármester az alábbi határozatot hozza:


40/2020. (V. 12.) polgármesteri határozat:

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a járványhelyzet miatt elrendeli a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valamint a Kőszegi Városi Múzeum számára összesen 4 db plexi válaszfal vásárlását összesen legfeljebb 320.000.- Ft értékben az önkormányzat koronavírus elleni védekezési kiadásainak terhére.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.
Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármesterA feljegyzést készítette:


Ecker Eszter
jegyzőkönyvvezető

(A feljegyzést mellékletekkel együtt lsd. a letölthető formátumban.)