2018. Január 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A Velemi úti társasházak mögött parkolók kialakítása.
3. - Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása.
4. - A Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő együttműködési és ingatlanhasználati megállapodás.
5. - A Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesülettel kötött ingatlanhasználati megállapodás megszüntetése (rendkívüli előterjesztés).
6. - A Kőszeg, 0205/44 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
7. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A polgármester 2018. évi szabadság tervének jóváhagyása.
9. - A képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása.
10. - Képviselő-testületi nyilatkozat.
11. - Zárt ülés keretében: javaslattétel Vas Megye Önkormányzata kitüntetéseire.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2018. január 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
14. - Rendkívüli előterjesztés: a 0184 hrsz-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése.
Szám: ………/2018.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2018. január 25-én (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:
1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) valamint a történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
2. A Velemi úti társasházak mögött parkolók kialakítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
3. Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
4. A Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő együttműködési és ingatlanhasználati megállapodás.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
5. A Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesülettel kötött ingatlanhasználati megállapodás megszüntetése. (rendkívüli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
6. A Kőszeg, 0205/44 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
7. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. A polgármester 2018. évi szabadság tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
10. Képviselő-testületi nyilatkozat.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:
1. Javaslattétel Vas Megye Önkormányzata kitüntetéseire.
Előterjesztő: Huber László polgármester.


Kőszeg, 2018. január 19.
Huber László s. k.
polgármester