2020. Május 12., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
3. - Egy mappában a 2020. május 12-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-i hatállyal.

Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Básthy Béla polgármester a csatolt előterjesztések alapján 2020. május 12-én egy rendeletet alkotott (az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2020. (V. 13.) önkormányzati rendeletet) és 6 határozatot hozott.

Napirend:

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

2. A Kőszeg, Gábor Áron utca 9. szám alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

3. Intézmények számára plexi válaszfal készítésének a megrendelése.
(szóbeli előterjesztés)