HIRDETMÉNY - A településrendezési eszközök 10. számú módosítása

HIRDETMÉNY

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés lefolytatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint a www.koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a településrendezési eszközök 10. számú módosításának Állami Főépítész által kért módosításokkal átdolgozott rendelettervezetét elkészítette.

A településrendezési eszközök
10. számú módosítása teljes eljárás keretében kerül lebonyolításra.
Az egyeztetési szakaszban a partnerségi egyeztetés a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdés szerinti partnerek tájékoztatásával történik

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Képviselő-testülete a 62/2020. (VII. 2.) képviselő-testületi határozatával felkérte a Polgármestert, hogy az alábbi pontoknak megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-ának megfelelő teljes eljárás során készíttesse el a településrendezési eszközök 10. számú módosítását.

A településrendezési eszközök módosításának tervezete a lakosság és a városban működő gazdasági szereplők észrevételei, kérelmek szerinti igények figyelembevételével készült.
A tervezetet 2022. januárjában Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lefolytatatta, azonban a beérkezett észrevételek alapján a rendelettervezet módosításra került, amely ismételt egyeztetése indokolt.

A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (4) bekezdése és Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a rendelet szerinti partnereket tájékoztatni kell. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

Tisztelt Partnerek!

A településrendezési eszközök 10. számú módosításának teljes eljárás keretében történő, Állami Főépítész által kért módosításokkal átdolgozott rendelettervezete a mellékelt csatolmányban elérhető.

A településrendezési eszközök 10. számú módosításával kapcsolatban 2022. Április 11-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:
HIVATALI KAPUN keresztül:
Kőszeg Város Önkormányzata KOSZEGHIV - KRID: 547612176
vagy a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. tel.: 94/562-554.

Kőszeg, 2022. március 24.

Üdvözlettel:
Básthy Béla s. k.
polgármester

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.