2007. Február 15., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - A KSE 2006. évi beszámolója
1.b - A KSE-vel kötött szerződés módosítása
2. - A Kőszegi Uszoda szerződésének módosítása
3. - A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI, OKTATÁSI ÉS SPORT
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottsága

2007. február 15.én (csütörtökön) 14 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101-es tanácskozóterme.
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :1. a) A KSE 2006. évi beszámolása
b) A KSE szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

2. Az uszoda támogatási szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

3. A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester


Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. február 8.

Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke