2007. Február 15., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - A KSE 2006. évi beszámolója
1.b - A KSE-vel kötött szerződés módosítása
2. - A Kőszegi Uszoda szerződésének módosítása
3. - A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
3. napirendi pont:
A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. február 27–i ülésének
… napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2006. december 19-i ülésének napirendjéről levette az Írottkő Natúrpark elhelyezésének megváltoztatásáról szóló előterjesztést. Az azóta eltelt időben számos kérdést sikerült tisztázni, így remélem, most döntés születik ebben a fontos témában. További tárgyalások történtek ugyanis az épület jövőjéről, valamint az Egyesület közgyűlésén, és idegenforgalmi vállalkozók számára szervezett fórumán ismertetésre került a költözés terve, melyet különösen utóbbiak fogadtak örömmel.
Az Írottkő Natúrpark Egyesület jelenleg a Jurisics tér 7. számú épületben, közismert nevén a Sgrafittós Házban működik. Az Egyesület érvényes szerződések szerint több más szervezetnek is helyet biztosít, így a Magyar Turizmus Rt.-vel kötött szerződés szerinti feltételekkel mellette működik a kőszegi Tourinform Iroda, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés értelmében itt lett eléhelyezve az "Írottkő Ereje" Leader Helyi Akciócsoport.
A jelenlegi elhelyezés több szempontból sem elégít ki minden igényt:
- a Tourinform Irodát, mint turisztikai információs pontot mindenképpen utcára nyíló irodában, a város jól megközelíthető, turisztikailag forgalmas helyén célszerű elhelyezni. (Fontos megemlíteni, hogy ezt a Magyar Turizmus Rt. szerződéses partnereinek elő is írja).
- a Tourinform Iroda tevékenysége folyamatos vendégforgalma miatt egyterű elhelyezés esetén zavarhatja a más irányú munkavégzést, ezért azt elkülönített térben érdemes folytatni.

A fenti feltételek figyelembevételével javaslom az Írottkő Natúrpark Kőszeg, Rajnis u. 7. szám alatti elhelyezését (lásd: 1. sz. melléklet). Az épület tulajdonosával, Kajdacsy Tiborral folytatott tárgyalások szerint a ház bruttó 100 000,- Ft/hó + rezsi áron bérelhető. Alsó szintje a Natúrpark és a Tourinform felelőseivel folytatott bejárás és egyeztetések szerint kiválóan alkalmas a turisztikai információs célok megvalósítására, míg az emeleten elhelyezhetők a Natúrpark és a szerződött partnerek irodái. A rezsi költségekkel kapcsolatban a mellékelt közüzemi díj könyvelési kivonatok nyújtanak információt (2. sz. melléklet).
A Natúrpark elhelyezésének biztosítása az érvényes szerződés szerint a város feladata. Ennek jövőbeni költsége a kalkulációk szerint nem haladja majd meg a jelenlegi ráfordítást.

Kőszeg 2007. február 8.

A polgármester nevében:
Básthy Béla
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzata elrendeli a Kőszeg, Rajnis u. 7. sz. alatti épületre vonatkozó bérleti szerződés megkötését az Írottkő Natúrpark Egyesület és a vele szerződésben álló partnerek elhelyezése céljából, és az ehhez szükséges forrást a 2007. évi költségvetésből biztosítja.

2. Kőszeg Város képviselő-testülete elrendeli, hogy a Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály az Írottkő Natúrparkkal Együttműködésben készítse elő, és valósítsa meg a kibérelendő épület földszinti helyiségének a funkcióhoz igazodó kialakítását, mely célra a Képviselő Testület 500 ezer forintot elkülönít a 2007. évi költségvetésben.

3. Kőszeg Város képviselő-testülete elrendeli az Írottkő Natúrpark és a vele szerződött partnerek átköltöztetését az újonnan kibérelt és megfelelően átalakított épületbe.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Határidő: 2007. április