2007. Február 15., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - A KSE 2006. évi beszámolója
1.b - A KSE-vel kötött szerződés módosítása
2. - A Kőszegi Uszoda szerződésének módosítása
3. - A Jurisics tér 7. alatti épület hasznosítása
2. napirendi pont:
A Kőszegi Uszoda szerződésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. február 27-i ülésének
… napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. december 12-én elfogadott költségvetési koncepciójában arról határozott, hogy 2007. évben a súlyos költségvetési helyzetre való tekintettel nem kívánja az uszoda működését támogatni. A polgármester úr tájékoztatta a döntésről az érintett közoktatási intézmények vezetőit, akik jelezték, hogy az úszásoktatás része pedagógiai programjaiknak, valamint az idei tantervüknek, így az nagy mértékben sérülne e döntés végrehajtása által. Az intézményvezetőkkel és az uszodát fenntartó intézmény vezetőivel lefolytatott tárgyalások eredményeképpen olyan megoldás született, miszerint az önkormányzat nem havi átalányban járulna hozzá az uszoda működéséhez az idei évben, hanem a tanév hátralévő részében a pontos gyereklétszám és a megtartott úszásórák alapján megvásárolná az önkormányzat a szolgáltatást.
Ennek alapján került elkészítésre a Kőszeg Város Önkormányzata és a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény közötti megállapodás. A megállapodásban szereplő szolgáltatási díj két összetevője határozza meg az önkormányzat által az intézménynek fizetendő díj havi összegét, melyet az önkormányzat utólag fizet a ténylegesen megtartott úszásoktatás órák száma és a pontos gyermeklétszám alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, az előterjesztés elfogadására!

Kőszeg, 2007. február 7.

A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézménnyel a Kőszegi Uszoda 2007. évi használatára vonatkozó megállapodást, s egyben felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető, Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal.