2007. Február 15., Csütörtök, 17:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata
2. - Helyi értékvédelmi rendelet
4.a - A KSE 2006. évi beszámolója
4.b - A KSE szerződésének módosítása
5. - Az uszoda támogatási szerződésének módosítása
6. - A civil szervezeteknek adott támogatás elszámolása
7.a - A Városüzemeltetési Kht-val kötött megállapodás felülvizsgálata
7.b - A Városüzemeltetési Kht-nál készült vizsgálatról jelentés
8. - Jelentés a 2006. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról és a 2007. évi
9. - A Polgármesteri Hivatal átvilágításáról szóló jelentés
10. - Intézmények bérbeadási szabályzatának felülvizsgálata
11. - A pártok és más szervezetek helyiséghasználata
12. - A volt kórház területének hasznosítása
13. - Közlekedési táblák kihelyezése a belvárosban
14. - Várkör 39. alatti nyilvános WC határozatának visszavonása
15. - Jurisics tér 7. épület hasznosítása
16. - A volt posztógyár értékesítése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G
M E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság

2007. február 15-én (csütörtökön) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

2. Helyi értékvédelmi rendelet
Előterjesztő: Németh István főépítész

3. A képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

4. a) A KSE 2006. évi beszámolása
b) A KSE szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

5. Az uszoda támogatási szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

6. A civil szervezeteknek adott támogatás elszámolása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

7. a) A Városüzemeltetési Kht-val kötött megállapodás felülvizsgálata
b) A Városüzemeltetési Kht-nál készült vizsgálatról jelentés
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető és
Földesi Zoltán képviselő

8. Jelentés a 2006. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról és a 2007. évi
ellenőrzési terv módosítása
Előadó: a jegyző nevében Fehér Csaba belső ellenőr

9. A Polgármesteri Hivatal átvilágításáról szóló jelentés
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

10. Intézmények bérbeadási szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

11. A pártok és más szervezetek helyiséghasználata
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

12. A volt kórház területének hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

13. Közlekedési táblák kihelyezése a belvárosban
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

14. Várkör 39. alatti nyilvános WC határozatának visszavonása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

15. Jurisics tér 7. épület hasznosítása
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester

16. A volt posztógyár értékesítése
Előterjesztő: Huber László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. február 8.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök