2013. Január 9., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi Múzeum alapítása.
2. - A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, jelenlegi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzés eredményhirdetése.
4. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd építésre vonatkozó közbeszerzési eredményhirdetés.
5. - Egy mappában a 2013. január 9-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Városi Múzeum alapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jével a törvény erejénél fogva átveszi a városi múzeumok fenntartását. Az intézményt kizárólag a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának alapító okiratában szereplő nevekkel lehet a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezni. Ehhez kérjük a Városi Múzeum – Tábornokház alapító okiratának elfogadását.
Ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő működési engedélyekben szereplő intézmény nevek nem egyeznek meg a fenti intézmény nevekkel, ezért szükséges azok módosítása a módosító okiratban foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a z előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen.Kőszeg, 2013. január 7.

A polgármester nevében:

Sőbér Aurélia
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT I.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 227/2012. (XII. 13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Városi Múzeum- Tábornokház alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT II.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Múzeum- Tábornokház alapító okiratát a mellékelt „Alapító Okiratot Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja.Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Határidő: azonnal
(Az alapító okiratokat lsd. a letölthető formátumban.)