2013. Január 9., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi Múzeum alapítása.
2. - A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, jelenlegi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzés eredményhirdetése.
4. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd építésre vonatkozó közbeszerzési eredményhirdetés.
5. - Egy mappában a 2013. január 9-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzés eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő- testület!

A „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása részben befejeződött. Az eszközbeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az ajánlattételi felhívásra az alábbi ajánlattevők tették meg ajánlatukat:

I. HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.


I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)


III. Mobilia-Artica Formatervező Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 1106 Budapest, Maglódi u. 55.

Ajánlatát nem az 1. számú melléklet szerinti felolvasó lapon tette meg.
Ajánlata egy összegben bruttó: 110.795.546,- Ft.
Az ajánlatban a vállalt jótállási időről, valamint a kivitelezés időpontjáról nem nyilatkozott.
I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár:
2. Jótállási idő hónapokban hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)


II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: Ft
2. Jótállási idő hónapokban hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Hiánypótlásra lett felszólítva a Smart Info Kft és a Mobilia-Artica Formatervező Kft. A megadott határidőre a hiánypótlást a Smart Info Kft. teljesítette, míg az Artica Kft. nem hiánypótolt, ezért az ajánlata érvénytelen, mivel a későbbiekben ugyanazon tárgykörben nem hiánypótolhat.
A Kbt. 74§. (1) e) pontja szerint érvénytelen az ajánlat ha, egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Az eljárás nyertese:

HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Indoka, mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

A második összességében legelőnyösebb ajánlatot tette:

Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Indoka, mert részajánlatonként összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tette.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2013. január 8.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
Előkészítési Munkacsoport vezetője

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilia-Artica Formatervező Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenség indoka: a Kbt. 74§. (1) e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szállítási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán felmerült eszközbeszerzési feladat elvégzése tárgyú közbeszerzés nyertesét az alábbiak szerint kihirdeti:

Ajánlattevő neve: HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Indoka, mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szállítási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán felmerült eszközbeszerzési feladat elvégzése tárgyú közbeszerzés második legjobb ajánlatát kihirdeti:

Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán felmerült eszközbeszerzés Szállítási szerződésének aláírására.


Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal