2013. Január 9., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi Múzeum alapítása.
2. - A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, jelenlegi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzés eredményhirdetése.
4. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd építésre vonatkozó közbeszerzési eredményhirdetés.
5. - Egy mappában a 2013. január 9-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
A Jurisics-vár felújításával összefüggő üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd építésre vonatkozó közbeszerzési eredményhirdetés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában a kivitelező szakmai észrevétele alapján a Kulturális és Örökségvédelmi Iroda képviselőjének, a beruházónak kezdeményezésére a Ferdinánd&Ferdinánd építésziroda áttervezte a várépület üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd tervét, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében az eljárást lefolytattuk, arra a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. meghívtuk, a tárgyalás lefolytatása után beállt az ajánlati kötöttség:
Ajánlattevő: Swietelsky Vasúttechnika Kft
Ajánlati ár nettó összege (Ft): 48.451.866,-Ft
Jótállási idő (12-60 hónap): 48 hónap

A kivitelező jelezte, hogy a kiírás szerinti kivitelezési határidő nem tartható, helyette 2013. március 19.-i határidővel tudják a munkát elvégezni.
Az ajánlattevő ajánlata az Önkormányzat pénzügyi előirányzatát nettó 23.952.087,- Ft-ot meghaladja.

Az eljárás nyertesét csak abban az esetben lehet kihirdetni, ha és amennyiben a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület biztosítja.

Az értékelési szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerül a nyertes ajánlat kiválasztásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013 január 8.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
Előkészítési munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése második rész ” tárgyában a hiányzó pénzügyi fedezetet – bruttó 30.419.150,-Ft biztosítja a kötvény kibocsátási bevétel terhére.
2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése második rész” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyertesét kihirdeti:
- Ajánlattevő: Swietelsky Vasúttechnika Kft
Ajánlati ár nettó összege (Ft): 48.451.866,-Ft
Jótállási idő (12-60 hónap) : 48 hónap
A vállalt kivitelezési határidő: 2013. március 19.
Indoka: Az ajánlattevő összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.


3.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése második rész ” tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)