2013. Január 9., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi Múzeum alapítása.
2. - A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, jelenlegi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő eszközbeszerzés eredményhirdetése.
4. - A Jurisics-vár felújításával összefüggő üvegburkolatos acéllépcső és üveghíd építésre vonatkozó közbeszerzési eredményhirdetés.
5. - Egy mappában a 2013. január 9-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló, jelenlegi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület 2012. december 20-i ülésén határozat született arról, hogy 2013. évre vonatkozóan a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítése a következők szerint változzon:
A középfokú köztisztviselők illetménykiegészítése maradjon a korábban megállapított 20%-os mértéken, míg a felsőfokú köztisztviselők illetménykiegészítése 35%-ról 20%-ra csökkenjen. Ezen kívül, a hivatali költségvetést megilleti 2013. évben 5 M Ft összegű bérkeret, amelyet a hivatalvezető saját döntése szerint használhat fel és abból illetményeltérítést állapíthat meg a dolgozók részére.
A képviselő-testület fenti döntése értelmében a januári bérek számfejtéséhez módosítani szükséges a 2003. évben megalkotott, jelenleg is hatályban lévő, a polgármesteri hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról szóló 31/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendeletet. Ennek törvényi felhatalmazása viszont megszűnt: a „régi” köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt felváltotta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), ezért új önkormányzati rendeletet kell alkotni e tárgyban. A Kttv. rendelkezik – többek között – a közszolgálati tisztviselők részére megállapítható illetménykiegészítésről is. A Kttv. szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg. Ennek mértéke megyei és megyei jogú városnál legfeljebb 40%, községi önkormányzatnál legfeljebb 20%, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30% lehet.
A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20% illetménykiegészítést lehet megállapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, 31/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és e tárgyban az új önkormányzati rendelet megalkotására.

Kőszeg, 2013. január 7.



Dr. Zalán Gábor s.k.
aljegyző



Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (I. ….) önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban adható
egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról szóló
31/2003. (XII. 9.) rendelet
hatályon kívül helyezéséről




Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról szóló 31/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1.§

(1) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelete, továbbá az ezt módosító 34/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

2.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. január 10.



Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző





Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (I. ….) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható
egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról




1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4), továbbá a 236. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az alábbi illetménykiegészítéseket és pótlékokat állapítja meg:
a) a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés, továbbá
b) az osztályvezetőket egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő vezetői illetménypótlék illeti meg.


2. §

Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.


Kőszeg, 2013. január 10.



Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző









Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2003. (XII. 9.) rendelete
a polgármesteri hivatalban adható
egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról




[A 34/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. §-ában, illetve a 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére az alábbi illetménykiegészítéseket és pótlékokat állapítja meg:
a) 1a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket egységesen, az alapilletményük 35%-át, a középfokú végzettséggel rendelkezőket pedig egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés, továbbá
b) az osztályvezetőket egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő vezetői illetménypótlék illeti meg.

2. §

A jelen rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.


Kőszeg, 2003. december 2.


Kuntner Ferenc s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző