2015. Július 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meghozatala
2. - Az Árpád tér 2. sz. Társasház kerítésének ledőlése kapcsán egyezség jóváhagyása
3. - Döntés az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről
4. - Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
5. - A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
6. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.
7.a - Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása
7.b - Tekepálya és Sportbüfé további hasznosítása
7.c - Sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosítása az Egészségházban
8. - EGY MAPPÁBAN RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. 07. 30.
4. napirendi pont:
Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. május 28-i ülésén elfogadta a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában összeállított közbeszerzési eljárást megindító felhívást.

A megadott határidőig összesen 2 darab ajánlat érkezett a Szamos-H Kft. (1026 Budapest, Gyergyó utca 5.), valamint az Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.) részéről. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre a Szamos-H Kft. részére, aki a hiánypótlási határidőig nem teljesítette kötelezettségét, így az ő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

Az eljárás során érvényes ajánlatot az Aladdin Medical Kft. tett nettó 18.028.400,- Ft összegben (bruttó: 22.896.068,- Ft). Ez az összeg jóval a becsült érték alatt van (bruttó 25 M Ft). Az eszközbeszerzés fedezete biztosított, hiszen a korábban benyújtott többletforrás iránti igényünket jóváhagyták és a támogatási szerződés módosításának megkötése folyamatban van.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének az Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15. szám) ajánlattevőt kihirdetni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. július 28.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó
Az előkészítési munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.
Nettó ajánlati ár: 18.028.400,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.