2015. Július 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meghozatala
2. - Az Árpád tér 2. sz. Társasház kerítésének ledőlése kapcsán egyezség jóváhagyása
3. - Döntés az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről
4. - Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
5. - A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
6. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.
7.a - Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása
7.b - Tekepálya és Sportbüfé további hasznosítása
7.c - Sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosítása az Egészségházban
8. - EGY MAPPÁBAN RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. 07. 30.
5. napirendi pont:
A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyában hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént.

Az eljárás során a megadott határidőig 3 db ajánlat érkezett be a táblázatban foglaltak szerint:

Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye Egyösszegű ajánlati ár
JustFood Kft. 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7. 46.689.400,-Ft + Áfa
GMG-CAR Kft. 9723 Gyöngyösfalu, Ady Endre u. 9. 46.146.500,-Ft + Áfa
ELAMEN Zrt. 1095 Budapest, Soroksári út 98. 43.432.000,- Ft + Áfa

A közbeszerzési eljárás részeként a tárgyalásra 2015. július 27-én került sor. A tárgyaláson részt vevő ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják az ajánlatukat, a korábbi megajánláshoz képest kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
A tárgyalás eredményeképpen a következő ajánlatok születtek, amely során beállt az ajánlati kötöttség:

Ajánlattevő neve Ajánlattevő székhelye Egyösszegű ajánlati ár
ELAMEN Zrt. 1095 Budapest, Soroksári út 98. 35.288.500,- Ft + Áfa
GMG-CAR Kft. 9723 Gyöngyösfalu, Ady Endre u. 9. 42.074.750,-Ft + Áfa
JustFood Kft. 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7. 46.689.400,-Ft + Áfa


Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, ezért javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) ajánlattevőt kihirdetni, aki az alkalmassági követelményeknek megfelelt, kizáró ok vele szemben nem merült fel és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. július 28.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó
Előkészítési Munkacsoport


Dr. Kövesdi Zoltán
Közbeszerzési Szakértő


HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben " tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 98.
Nettó ajánlati ár: 35.288.500,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyában a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.