2015. Július 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A leendő ipari parkkal kapcsolatos döntések meghozatala
2. - Az Árpád tér 2. sz. Társasház kerítésének ledőlése kapcsán egyezség jóváhagyása
3. - Döntés az iskolák működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetéséről
4. - Az „Egészségház eszközbeszerzés III.” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
5. - A „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
6. - A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.
7.a - Rákóczi F. u. 13. alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása
7.b - Tekepálya és Sportbüfé további hasznosítása
7.c - Sportorvosi vizsgálathoz helyiség biztosítása az Egészségházban
8. - EGY MAPPÁBAN RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2015. 07. 30.
6. napirendi pont:
A „Chernel utca burkolat-felújítás kiegészítő munkái” közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le Kőszeg Város Önkormányzata. A nyertes ajánlattevő a Bit-Ép Építőipari és Kereskedelmi Bt. lett, akivel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A teljesítés határideje 2015. október 15.

A felújítási munkák során felmerült kiegészítő munkák elvégzésének szükségessége, amely megsérült lábazatok helyreállítását, a Zwinger épülete előtti közparkon tervezeten felüli kockakő fektetését, valamint a Chernel utca 6. sz. alatti ingatlan csapadékvíz gerincvezetékre történő bekötését tartalmazza.

A közbeszerzés értéke nettó 2,5 MFt, amely összeg fedezetét a Chernel utca felújításához benyújtott 25 M Ft-os támogatás tartalmazza.

Az elvégzendő munkák szervesen kapcsolódnak a folyamatban lévő munkákhoz, folyamatában valamint garanciális és szavatossági okokból nem leválaszthatók a munkarészek ezért az eljárást a Kbt. 94. § (3) a) pontja szerint – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kell lefolytatnunk, amelyhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. július 28.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái – kiegészítő munkák” tárgyában lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a mellékelt tartalommal elfogadja, és egyben elrendeli annak megküldését a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/B.) ajánlattevő, valamint a Közbeszerzési Hatóság részére.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A ajánlattételi felhívást lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.