2020. December 10., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.
3. - A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.
2. napirendi pont:
Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzatának
költségvetési előirányzat átcsoportosításáhozKőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestereként a Alpannonia projekt dologi előirányzatából 3 330 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosítását engedélyezem.

A kérelem indoka:

Az alpannónia projekt megvalósításakor a 2020. évi kiadásainál tervezett szakmai tanulmányút megvalósítása ebben az évben a covid helyzet miatt nem lehetséges, ezért 2021. évi várható kiadásaira kerül beépítésre, az idei évben meg tudjuk valósítani a 2021-re tervezett beruházásokat.
Ennek érdekében kezdeményezzük a projekt elszámolható költségei között az előirányzat dologi soráról beruházási előirányzatra 3 330 000 Ft-ot átcsoportosítani.
A fenti előirányzat átcsoportosítások pénzügyi fedezete a projektből finanszírozható, így Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.


Kőszeg, 2020. december 07.

Básthy Béla s.k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Kőszeg Város Önkormányzatának alpannónia projekt 2020. évi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 3 330 000 Ft-tal megemeli, a dologi előirányzatát 3 300 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal