2020. December 10., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az Alpannonia projekt költségvetési előirányzat módosítása.
3. - A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.
3. napirendi pont:
A Kőszegi Városi Múzeum költségvetési előirányzat módosítása.

INDOKOLÁS
a Kőszegi Városi Múzeum
költségvetési előirányzat átcsoportosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Kőszegi Városi Múzeum, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá a Kőszegi Városi Múzeumnál az alábbi költségvetési előirányzat változásokhoz. A bevételi előirányzat 735 680 Ft-tal történő megemeléséhez a dologi kiadások előirányzatának 735 680 Ft-tal történő megemeléséhez, valamint a személyi juttatások előirányzatából 1 500 000 Ft-ot a dologi előirányzatra, a munkáltatókat terhelő járulék előirányzatból 232 500 Ft-ot a dologi előirányzatra történő átcsoportosításához.

A kérelem indoka:
A Múzeum 2020. évi költségvetésébe nem került betervezésre a Jurisics tér 6. szám alatti Tábornokház fűtésének villanyköltsége. 2018.01.01-2019.12.31. időszamra nem számlázták ki ezt a fogyasztást így jelentős összegű 4 835 333 Ft került kiszámlázásra a Múzeum részére ebben az évben. Ezek alapján pedig egy megemelt havi átalányt is ki kell fizetni.
Az Intézmény költségvetéséből ez már belső átcsoportosítással nem megoldható, így kérem, hogy az Intézmény többletbevételét és a tartós távolléten lévő dolgozó megmaradt bér és járulék kiadásait a dologi előirányzatra átcsoportosítani engedélyezni szíveskedjen.

Ez az átcsoportosítás többletkiadást nem jelentene Kőszeg Város Önkormányzatának.


Kőszeg, 2020. december 07.

Révész József s.k.
intézményvezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a Kőszegi Városi Múzeum 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 735 680 Ft-tal megemeli, a személyi juttatások előirányzatát 1 500 000 Ft-tal lecsökkenti, a munkáltatói járulékok előirányzatát 232 500 Ft-tal lecsökkenti és a dologi előirányzatát 2 468 180 Ft-tal megemeli.

Felelős: Révész József intézményvezető
Határidő: azonnal