2021. Szeptember 16., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. és 13. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 14. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2021.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.
4. - A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása.
3. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2021.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Államkincstár értesítése alapján megjelent az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázati kiírás 5.1.pont b) alpontjában megjelölt célra kíván pályázatot benyújtani.
A koronavírus hatása minden Önkormányzatot megszorító intézkedések meghozatalára kényszerítette, valamint a kormányzati döntések következtében jelentős bevételektől és támogatásoktól esett el. Ez Kőszeg Város Önkormányzatát is súlyosan érintette. Intézményeink feladatellátása biztosítható, de az Önkormányzat működőképessége kiegészítésre szorul. A mai napig 22.021.656.- Ft lejárt tartozást halmoztunk fel, melynek a kifizetéséhez jelen pályázatból kívánunk pénzügyi forrást szerezni. A pályázat benyújtásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy mire nem nyújtható be a támogatás igénylése. Ezeket a feltételeket a csatolt pályázati kiírás is tartalmazza. A pályázatot az ebr42 rendszerében kell berögzíteni és lezárást követően a Magyar Államkincstár hivatali kapu rendszerén megküldeni. Az Önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére igényt csak két alkalommal nyújthatnak be legkésőbb 2021. szeptember 30-i benyújtási határidővel.

A második alkalommal igénylendő összeg Kőszeg Város Önkormányzata részére 22.021.656.- Ft. A támogatás jogcíme „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímként kerül feltüntetésre az ebr 42 rendszeren keresztül beadandó pályázatok közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2021. szeptember 14.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi CX. törvény 3. melléklet 2.1.5.pont szerinti, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre kiírt pályázat 5.1. pont b) alpontjára a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be, „Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál” jogcímen 22.021.656.- Ft összegre.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.