2021. Szeptember 16., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 11., 12. és 13. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 14. sz. módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2021.évi rendkívüli támogatására (2. ütem) vonatkozó pályázat benyújtása.
4. - A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása.
4. napirendi pont:
A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így polgármesteri döntést követően 2021. január 29-én elfogadásra került a 2021. évi Közbeszerzési Terv, mely 2021. március 11-én, majd 2021. március 31-én és 2021. június 11-én módosításra került.
A közbeszerzési terv 4. számú módosítása szükséges, mert újabb öt közbeszerzési eljárás indítása vált lehetővé a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozata alapján és további egy közbeszerzési eljárás a Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021 azonosítószámú Támogatói okirata alapján.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.

Kőszeg, 2021. szeptember 14.


A polgármester nevében:


Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési iroda vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A módosított közbeszerzési tervet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.