2013. Június 27., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. - Köztisztviselői Nap támogatása
6. - A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó dönt
7. - Települési értéktár létrehozásának lehetősége
8. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
9. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
10. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
11. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
12. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
13. - Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
14. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
15. - A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
16. - Markovits Szabina vételi szándéka
17. - Borsmonostori utca kétirányúsítása
18. - Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
19. - EGY MAPPÁBAN 2013. 06. 27. Képviselő-testületi ülés
20. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.
21. - Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
Szám: 148-12/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2013. június 27-én (csütörtökön)
14 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Zalán Gábor jegyző

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina aljegyző

3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

5. Köztisztviselői Nap támogatása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző

6. A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó döntések
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

7. Települési értéktár létrehozásának lehetősége
Előterjesztő: Huber László polgármester

8. Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

9. A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

10. A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

11. Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

12. A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

13. Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

14. Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

15. A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

16. Markovits Szabina vételi szándéka
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

17. Borsmonostori utca kétirányúsítása
Előadó: a polgármester nevében Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

18. Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyzőA nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után: közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.Kőszeg, 2013. június 20.
Huber László s. k.
polgármester