2013. Június 27., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. - Köztisztviselői Nap támogatása
6. - A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó dönt
7. - Települési értéktár létrehozásának lehetősége
8. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
9. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
10. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
11. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
12. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
13. - Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
14. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
15. - A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
16. - Markovits Szabina vételi szándéka
17. - Borsmonostori utca kétirányúsítása
18. - Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
19. - EGY MAPPÁBAN 2013. 06. 27. Képviselő-testületi ülés
20. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.
21. - Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
22. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

Az 58/2013. (IV. 25.) határozatban a képviselő-testület, mint tulajdonos elrendelte a Béri Balogh Ádám Általános Iskola távhőszolgáltatásról való leválását és a leváláshoz szükséges beruházás pénzügyi fedezetét – 83.800,-Ft+ÁFA(27%)= 106.426,-Ft-ot – biztosította a vagyonhasznosítási tartalékból.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármester urat az iskola távhőszolgáltatásról való leválasztására vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására.
A határozatra Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelenti, hogy a leválasztás fizikálisan megtörtént. A készre jelentés 2013. június 13.-án a műszaki átadás június 21.-én történt meg. A számla megérkezett, kifizetése folyamatban van.

A 60/2013. (IV. 25.) határozatban a képviselő-testület 2013. január 1-jei hatállyal a közte, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt. között a rendelőintézet működtetéséről szóló, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelenti, hogy a megállapodás mindhárom fél részéről aláírásra került.

A 63/2013. (IV. 25.) határozatával a képviselő-testület az önkormányzat és a VASIVÍZ Zrt. közötti bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyta és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
A határozatra Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelenti, hogy a szerződés aláírása megtörtént.

A 64/2013. (IV. 25.) határozatban a képviselő-testület a Kőszegi Sportklub részére 1 644 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a határozat melléklete szerinti kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel. A képviselő-testület a kölcsönszerződés aláírására a polgármester urat felhatalmazta.
A 65/2013. (IV. 25.) határozattal pedig a képviselő-testület a Kőszegfalvi Sportegyesület részére nyújtott 300 000 Ft visszatérítendő támogatást, amelyre szintén kölcsönszerződést kötött a két fél.
Mindkét határozatra jelentem a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetővel együtt, hogy a két sportegyesülettel a szerződések aláírása és a kölcsönök átutalása megtörtént.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság júniusi ülésén nem döntött a Bezerédy Imre u. 3. II. em. 40. alatti önkormányzati lakás bérlőkijelölése ügyében.
A bizottság kijelölte a Felső krt. 10. fsz. 6. és a Rákóczi u. 91. alatti lakás új bérlőit.

Mezei Virág mb. igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 05. 29. és 2013. 06. 24. között) 51 db átmeneti segélyt, 15 db eseti gyógyszersegélyt, 3 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg, temetési segély kiutalása nem történt.

Kőszeg, 2013. június 26.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző