2013. Június 27., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. - Köztisztviselői Nap támogatása
6. - A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó dönt
7. - Települési értéktár létrehozásának lehetősége
8. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
9. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
10. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
11. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
12. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
13. - Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
14. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
15. - A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
16. - Markovits Szabina vételi szándéka
17. - Borsmonostori utca kétirányúsítása
18. - Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
19. - EGY MAPPÁBAN 2013. 06. 27. Képviselő-testületi ülés
20. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.
21. - Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
14. napirendi pont:
Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása

Lásd letölthető formátum.