2018. Október 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4.a - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok módosítása: A Kőszegi Szociális Gondozási Központ kérelme.
4.b - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok módosítása: A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI kérelme.
4.c - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok módosítása: A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kérelme.
5. - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése.
6. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
7. - A 2019. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntések meghozatala.
9. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámbővítés iránti kérelme.
10. - Intézményvezetői megbízás véleményezése.
11.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 34/D. III/11. alatti, megüresedett lakás hasznosítása.
11.b - Vagyonügyek: A 6727 ingatlanrészre érkezett vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2018. október 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
14. - Rendkívüli előterjesztés: ÖBB vasútpálya megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala.
15. - Rendkívüli előterjesztés: Birkózó terem létesítésére vonatkozó döntések meghozatala.
Szám: 614-15/2018.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2018. október 25-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok módosítása:
a) A Kőszegi Szociális Gondozási Központ kérelme.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
b) A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI kérelme.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
c) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kérelme.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése.
Előadó a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A 2019. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosításával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében Bertók Sándor városi főépítész.
9. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámbővítés iránti kérelme.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
10. Intézményvezetői megbízás véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
11. Vagyonügyek:
a) A Kőszeg, Velemi u. 34/D. III/11. alatti, megüresedett lakás hasznosítása.
b) A 6727 ingatlanrészre érkezett vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Kőszeg, 2018. október 17.


Huber László s. k.
polgármester