2021. Augusztus 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről.
2. - A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - Beszámoló a jégpálya működéséről, ingatlanhasználatáról.
4. - A Lóránt Gyula utcai új köztemetővel kapcsolatos rendezési terv módosítás.
5. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 89/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.
7. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
8. - A Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel kötendő feladatátvállalási szerződés jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal többletfinanszírozási igénye.
10. - Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítása.
11. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a működési keretösszeg megemelése.
12. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
13. - A Kőszeg, 6896 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.
15. - A Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. alatti társasház közös helyiségének megszüntetésével kapcsolatos döntések.
16. - A Kőszeg, Erdő utcai ingatlan vízellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.
17. - A Szombathelyi Egyházmegye síráthelyezési kérelme.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2021. augusztus 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház előirányzat átcsoportosítási kérelme.
21. - Rendkívüli előterjesztés: "Lomi lottó" elnevezésű nyereményjáték bevezetése.
Szám: K/7430-3/2021.M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2021. augusztus 26-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:
1/a. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. Beszámoló a jégpálya működéséről, ingatlanhasználatáról.
Előterjesztő: Soós Attila ingatlanhasználó.
4. A Lóránt Gyula utcai új köztemetővel kapcsolatos rendezési terv módosítás.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
5. A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 89/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzat módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
8. A Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel kötendő feladatátvállalási szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal többletfinanszírozási igénye.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
10. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
11. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a működési keretösszeg megemelése.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
12. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
13. A Kőszeg, 6896 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének a jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
15. A Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. alatti társasház közös helyiségének megszüntetésével kapcsolatos döntések.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
16. A Kőszeg, Erdő utcai ingatlan vízellátásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
17. A Szombathelyi Egyházmegye síráthelyezési kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Kőszeg, 2021. augusztus 19.
Básthy Béla
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.