2023. November 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város és a Kőszegi Járás munkaerő-piaci helyzetéről.
2. - Tájékoztató Kőszeg Város népegészségügyi helyzetéről.
3. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
4.a - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
4.b - Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
5. - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.), valamint az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletek módosítása.
6. - Kőszeg Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése.
7. - A házi segítségnyújtásra és szociális étkeztetésre kötött feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása.
8. - Döntés az orvosi ügyelet eszközeinek a beszerzésével kapcsolatban.
9. - A 2024. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
10. - Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
11. - A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
12. - Közműhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
13.a - Vagyonügyek: Döntés sikertelenül értékesített ingatlanokról (2869/28 és 2869/29 hrsz-ú ipartelepek).
13.b - Vagyonügyek: Döntés sikertelenül értékesített lakásról (Kálvária u. 69. I. 3.).
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Az 1. számú gyermekorvosi körzetben helyettesítési szerződés jóváhagyása.
Szám: K/684-16/2023.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. november 30-án (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató Kőszeg Város és a Kőszegi Járás munkaerő-piaci helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője.

2. Tájékoztató Kőszeg Város népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal vezetője.

3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bognár András tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok.

4/a. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

4/b. Beszámoló a 2023. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

5. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.), valamint az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

6. Kőszeg Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése.
Előterjesztő: Bertók Sándor főépítész.

7. A házi segítségnyújtásra és szociális étkeztetésre kötött feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

8. Döntés az orvosi ügyelet eszközeinek a beszerzésével kapcsolatban.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

9. A 2024. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.

10. Kőszeg Város Önkormányzatának költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

11. A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.

12. Közműhálózat bővítésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

13. Vagyonügyek:
a) Döntés sikertelenül értékesített ingatlanokról (2869/28 és 2869/29 hrsz-ú ipartelepek).

Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

b) Döntés sikertelenül értékesített lakásról (Kálvária u. 69. I. 3.).

Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:

1. A Kőszeg Város Önkormányzata részére villamosenergia beszerzés tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás indítása. (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


Kőszeg, 2023. november 24.


Básthy Béla s. k.
polgármester