2007. Szeptember 18., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Állattartási ügyben fellebbezés
2. - A közbiztonsági koncepció végrehajtása
3. - A Jurisich Miklós Gimnázium pótelőirányzati kérelme
4. - A Szociális Gondozási Központ kistérségi társulásba adása
5. - A Jurisich Miklós Gimnázium fűtéskorszerűsítésénél többletmunkák végzése
6. - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázat
7. - Közlekedési tábla kihelyezésére javaslat
8. - Koros fák kivágásának engedélyezése
9. - Közalapítványok felülvizsgálata
10. - Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló szabályzat
11. - Az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola kérelme (úszásoktatás)
12. - Az NFT II. helyi feladataira vonatkozó fejlesztési alap létrehozása
13. - V. ütem hasznosítására pályázat kiírása
15. - BIZOTTSÁGI ANYAG
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. szeptember 18-án (kedden) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Állattartási ügyben fellebbezés
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. A közbiztonsági koncepció végrehajtása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök és dr. Halmai Csaba bizottsági tag

3. A Jurisich Miklós Gimnázium pótelőirányzati kérelme
Előterjesztő: Horváthné Kutasi Mária igazgató

4. A Szociális Gondozási Központ kistérségi társulásba adása
Előterjesztő: Huber László polgármester

5. A Jurisich Miklós Gimnázium fűtéskorszerűsítésénél többletmunkák végzése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázat
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi pályázati koordinátor

7. Közlekedési tábla kihelyezésére javaslat
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Koros fák kivágásának engedélyezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Közalapítványok felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

10. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló szabályzat
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző


11. Az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola kérelme (úszásoktatás)
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián

12. Az NFT II. helyi feladataira vonatkozó fejlesztési alap létrehozása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

13. Lakótelep V. ütemének hasznosítására pályázat kiírása
Előterjesztő: Huber László polgármester

Zárt ülés keretében:

14. Közbiztonságért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása
Előterjesztő: Huber László polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2007. szeptember 12.Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök