2015. Április 16., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
2. - A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
3. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
4. - Bérleti szerződés az egészségházban.
5. - Egy mappában a 2015. április 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2014. (V. 29.) határozatával úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium támogatásával 2015. I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült településfejlesztési koncepciót és városfejlesztési stratégiát. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Kőszeg Város hosszútávra szóló Településfejlesztési Koncepciója és 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS).

A Belügyminisztérium által megbízott Pro Via ’91 Kft. az önkormányzattal együttműködve elkészítette az ITS megalapozó vizsgálati anyagát, valamint meghatározta a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséhez szükséges fejlesztési irányt.

A vizsgálati anyag, valamint a fejlesztési irány elfogadását követően folytatódik a tervezés a nyilvánosság és az államigazgatási szervek ismételt bevonásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az ITS megalapozó vizsgálati anyagát, valamint a Településfejlesztési Koncepció elkészítéséhez szükséges fejlesztési irányt elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati anyagát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településfejlesztési Koncepciójának kiválasztott fejlesztési irányát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.