2015. Április 16., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
2. - A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
3. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
4. - Bérleti szerződés az egészségházban.
5. - Egy mappában a 2015. április 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
Bérleti szerződés az egészségházban.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Munkácsy u. 17. sz. alatti orvosi rendelőből történő kiköltözését követően igény merült fel az ott magánrendelést végző orvosok részéről az új egészségházban helyiség biztosítása iránt.

A négy magánpraxist végző orvos közül a nőgyógyász Dr. Molnár László 2015. április 1-jétől már megkezdte rendelését a kórház hozzájárulásával heti két órában. Saját költségén a gyermek, illetve a felnőtt háziorvosi rendelők mintájára lefóliáztatta az általa használt rendelő ablakait, illetve tekintettel arra, hogy a második eszközbeszerzés jelenleg folyamatban van, így a rendelőt saját mobiliával berendezte.

A rendelő jelenlegi formában történő használatára szükséges használati megállapodás megkötése, amely Kőszeg Város Önkormányzatával jönne létre 2015. április 1-jétől határozatlan időre. A doktor úr által elvégeztetett munkák ellenértékeként a rezsiköltség hozzájárulás június 1-jétől fizetendő, amelynek összege 20.000,- Ft/hó. A lakosság minél színvonalasabb ellátása érdekében indokolt a magánrendelés biztosítása. Az üzemeltetési költségek csökkenthetők a magánorvosok által fizetett rezsi hozzájárulással. A későbbiek folyamán elképzelhető, hogy több magánorvos is jelzi igényét a rendelők igénybevételére, ami a szakorvosi rendelési időn kívül történik, így azt nem zavarja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2015. április 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Gábor Áron u. 1. szám alatti Egészségház szakorvosi részlegén (B épületrész) a mellékletben megjelölt rendelőben Dr. Molnár László nőgyógyász magánrendelést folytasson heti 2 órában, a szakorvosi rendelési időn kívül, azt nem akadályozva. A helyiség használatáért 20.000,- Ft/hó rezsiköltség hozzájárulás megfizetésére köteles.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, 2015. április 1-től határozatlan időre szóló használatot biztosító szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.