2015. Április 16., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
2. - A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
3. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
4. - Bérleti szerződés az egészségházban.
5. - Egy mappában a 2015. április 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

51/2015. (III. 26.) határozatával a Képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című nyílt közbeszerzési eljárást, és új közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a 2015. április 30-án lejáró közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződések meghosszabbítását rendelte el.

Az ELAMEN Zrt-vel megkötött vállalkozási szerződések az új közétkeztetési vállalkozási szerződések hatályba lépéséig meghosszabbításra kerültek, az új közbeszerzési eljárást megindító felhívás elkészült.

Az új közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény nélküli tárgyalásos, a szerződés 2015. szeptember 1-től 2016. december 31-ig tart. Egyebekben a feltételek és a bírálati szempontok megegyeznek az előzőleg kiírt közbeszerzéssel.

A beérkező ajánlatok elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint történik, az alábbi részszempontok és súlyszám szerint:

Részszempont
1. Rezsikulcs %-a
2. Harminc napon túl vállalt fizetési határidő napokban (max. 30)
Súlyszám
90
10

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a közbeszerzési eljárást megindító felhívást jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 10.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja

és

Krizmanich Gergely
közbeszerzési tanácsadó
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című, a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívást elfogadja, és elrendeli a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.