2015. Április 16., Csütörtök, 13:30 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálati anyagának és a településfejlesztési koncepció főbb irányelveinek elfogadása.
2. - A közétkeztetésre vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítása.
3. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
4. - Bérleti szerződés az egészségházban.
5. - Egy mappában a 2015. április 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzés II.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. február 26-i ülésén 39/2015. (II. 26.) határozatával elfogadta a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában összeállított eljárást megindító felhívást. A döntésnek megfelelően a felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetésre került.
A megadott határidőig a két közbeszerzési részre (bútorok orvosi rendelőkbe, valamint orvosi bútorok és gyógyászati berendezések) összesen 8 darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlattevők részére.
A hiánypótlási határidőig 2 db ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási kötelezettségét, így ajánlatuk a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősülnek.

Az eljárás során érvényes ajánlatot tett ajánlattevők adatait az előterjesztéshez csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének az első rész tekintetében a DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190. szám) ajánlattevőt, a második rész vonatkozásában az Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.) ajánlattevőt kihirdetni.

Második helyezett kihirdetése is indokolt, hiszen így a nyertes gazdasági szereplő visszalépése esetén is megköthető a szerződés.
Az első közbeszerzési rész tekintetében a második legkedvezőbb ajánlatot az Iroda 2000 Kft. (3530 Miskolc, Corvin út 1-3.) tette. A második közbeszerzési részben nem kerül megjelölésre második helyezett, mivel a második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlata jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 15.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó
Az előkészítési munkacsoport tagja
I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190.
Nettó ajánlati ár: 3.328.794,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás I. Közbeszerzési részének második legkedvezőbb ajánlatot tevőjeként kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 3530 Miskolc, Corvin út 1-3.
Nettó ajánlati ár: 3.570.000,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában az I. Közbeszerzési rész szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II." tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely, Paragvári út 15.
Nettó ajánlati ár: 13.193.575,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.


2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Kőszeg Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában a II. Közbeszerzési rész szállítási szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.