2020. Március 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.
5. - Egy mappában a 2020. március 30-án meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
4. napirendi pont:
A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetési átcsoportosítási kérelme.

INDOKOLÁS
a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház
költségvetési előirányzat átcsoportosításához
Tisztelt Polgármester Úr!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház, mint költségvetési szerv – vezetőjeként kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá az alábbi költségvetési előirányzat, a dologi előirányzatból 4.000 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához


A kérelem indoka:

A Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2019. évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán 10.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás 2019. decemberében meg is érkezett az Intézmény számlájára. A támogatás szerződés alapján 4.000.000.- Ft eszközbeszerzésre 6.000.000.- Ft egyéb működési célra használható fel. A 2020. évi költségvetésnél pénzmaradványként be is állítottuk az Intézmény költségvetésébe, a kiadási oldalon viszont a teljes összeget működési kiadásként terveztük. A Támogatói okiratnak megfelelően kérném, hogy az átcsoportosítást engedélyezni szíveskedjen, hogy a beruházási kiadásainkat megvalósíthassuk.
Így ez a Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.


Kőszeg, 2020. március 30.

Pócza Zoltán s.k.
intézményvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
A 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 4.000 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 4.000 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Pócza Zoltán intézményvezető
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)