2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.

INDOKOLÁS
a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás elfogadásáhozTisztelt Képviselő-testület!

A Csónakázó tó és a Téglagyári tó halászati jogára vonatkozóan Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) között 2010 évben 5 év határozott időre szerződés jött létre, amely további 5 évre meghosszabbításra került, mivel a szerződés erre lehetőséget biztosított.

A szerződések hatálya 2020. április 15-én lejárt. Az Egyesület írásban jelezte, hogy a jövőben is szeretné a haszonbérleti jog fenntartását.
Az Egyesület az elmúlt 10 évben kifogástalanul látta el a szerződésben vállalt kötelezettségeket, ezen túlmenően kiemelt figyelmet fordított a horgászsport népszerűsítése mellett a táj és települési környezet harmonikus fejlesztésére, a természetes környezet megőrzésére, környezettudatos szemléletmód kialakítására, illetve a turisztikai fejlődés elősegítése érdekében kiemelt fejlesztéseket végzett. Az általuk színvonalasan karbantartott, kezelt területek mindenki számára nyitottak voltak, számos esemény helyszínéül szolgáltak és egész éven át programokat szerveztek úgy, mint a helyi és megyei horgász vetélkedők, nyári horgásztáborok, horgászversenyek.
A több, mint 400 fővel működő Egyesület Kőszeg város legnagyobb civil szervezetévé nőtte ki magát. Sem időt, sem pénzt nem sajnálva látták el feladatukat és fordították a város javára is az általuk használt ingatlanok nyújtotta lehetőségeket.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Halgazdálkodási törvény) 23. §-a értelmében a halgazdálkodási jog az önkormányzatot illeti meg, amely vagyoni értékű jog magában foglalja a halászattal összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összességét, benne a halászat, horgászat, a haltenyésztés, - telepítés, -tartás, valamint az élőhely védelmét szolgáló tevékenységeket.

A Halgazdálkodási törvény 22. § (2) bekezdése értelmében a halgazdálkodási jog haszonbérbe adható. Az erre vonatkozó szerződés határozott időtartamra, legalább 5-, legfeljebb 15 évre köthető. Az Egyesület 10 éves időtartamot jelölte meg a kérelmében.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetés, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. Ennek megfelelően a vagyon állagának védelme, értéknövelő használata, költségtakarékos működtetése a Kőszegi Sporthorgász Egyesület által biztosított.

Mindkét tavat érintően előkészítésre kerültek a haszonbérleti szerződések.
A haszonbér természetben jár az önkormányzatnak azzal, hogy az Egyesület a tavak környékét gondozza, elvégzi a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat.

Kőszeg, 2020. április 26.

Básthy Béla
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Polgármestere a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi Csónakázó tó (Hrsz.: 1112/3) halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló haszonbérleti szerződését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített haszonbérleti szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Polgármestere a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi Téglagyári tó (Hrsz.: 0115) halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló haszonbérleti szerződését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Kőszeg Város Polgármestere a jogtanácsos által készített haszonbérleti szerződést polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)