2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
6. napirendi pont:
A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, Hunyadi János utca 11. 2. em. 9. szám alatti lakás
bérbeadási módjáról és a pályázat kiírásáról szóló döntéshez


Az önkormányzati ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: bérbeadó) jelezte, hogy az alábbi lakás megüresedett:

Kőszeg, Hunyadi János utca 11. 2. em. 9.

A lakás 42 m² alapterületű, komfortos (egyedi fatüzelés). Helyiségei: 1 szoba, 1 konyha étkezőfülkével, 1 kamra, 1 előszoba, 1 fürdőszoba+WC.

A 2020. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján a lakás az el nem idegeníthető ingatlanok között van nyilvántartva.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.3. és 2.4 pontja szerint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt a megüresedett önkormányzati bérlakások bérbeadásának módjáról, valamint a megüresedett önkormányzati bérlakásokra vonatkozó pályázat kiírásáról és kijelöli azok bérlőit.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. l.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint a bérbeadó javaslata alapján a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága dönt arról, hogy a lakás szociális, költségelvű vagy piaci alapon kerüljön bérbeadásra.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A bérbeadó javaslata: a lakás felújításra szorul, felújítás után alkalmas piaci alapon történő bérbeadásra.

Kőszeg, 2020. április 22.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a Kőszeg, Hunyadi János utca 11. 2. em. 9. szám alatti 42 m² alapterületű, komfortos önkormányzati bérlakást piaci alapon kívánja bérbe adni.
2. Kőszeg Város Polgármestere a lakásra vonatkozó pályázatot polgármesterként kiírja.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: veszélyhelyzet megszűnését követő 8 nap

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)