2020. Április 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel kötött, a Csónakázó tóra és a téglagyári tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés.
3. - Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.
4. - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés.
5. - A Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 19. szám (Hrsz.: 1249/3/A/19) alatti lakás értékesítése.
6. - A Hunyadi u. 11. 2. em. 9. szám alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
7. - A Kelcz-Adellfy u. 4. fsz. 3. alatti üres lakás bérbeadási módjának meghatározása.
8. - Egy mappában a 2020. április 29-én meghozott polgármesteri döntések előterjesztései.
3. napirendi pont:
Szándéknyilatkozat a fogászati ügyelethez való csatlakozáshoz.

INDOKOLÁS
a szombathelyi fogorvosi ügyelethez történő
csatlakozási szándék kinyilvánításáhozKőszeg Város Önkormányzata a fogorvosi alapellátási feladatait 2006. április 1-től területi ellátási kötelezettséggel két vegyes fogászati szolgálattal, vállalkozási formában látja el. Fogorvosaink Dr. Sujbert Pál és Dr. Szalkai Csaba az iskolafogászati feladatokat is végzik.

Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek körében a fogorvosi ellátásról és fogorvosi ügyeleti ellátásról is. A sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot vagy készenlétet kell szervezni. Az ügyeleti ellátás szervezése a megyeszékhelyen, illetve a megyei jogú városokban kötelező, azonban valamilyen formában minden önkormányzatnak kötelezettsége eleget tenni a jogszabályi előírásoknak. A települési önkormányzat elláthatja maga, vagy gondoskodhat feladat-ellátási megállapodás alapján is a fogászati ügyeleti ellátásról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében a fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai közé tartozik a sürgősségi ellátás is.

A veszélyhelyzet kapcsán kialakult egészségügyi nehézségekre tekintettel olyan döntés született Szombathely Megyei Jogú Város részéről - akik eddig is biztosították a fogorvosi ügyeleti ellátást -, hogy csak azon települések lakói vehetik igénybe a fogászati ügyeleti ellátást, akik erre vonatkozóan megállapodást kötöttek Szombathely városával. Hatóság által kijelölt, megyei szintű feladatellátásra kötelezett intézmény nincs. Így amennyiben Kőszeg városa szeretné az ügyeleti feladatokat a szombathelyi fogászati ügyelet útján biztosítani a lakosai számára, szükséges feladat-ellátási megállapodást kötni. Erre vonatkozóan a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezet mint az ügyelet működtetője, önkormányzati döntéssel alátámasztott szándéknyilatkozatot vár 2020. április 30-ig. A megállapodás-tervezetet az alapellátást végző fogorvosok ügyeleti ellátásban való részvételi szándékát megismerve állítják össze és határozzák meg a hozzájárulás nagyságrendjét lakosságszámtól függően.

Dr. Sujbert Pál tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet megszűnését követően egy szakmailag átgondolt, kidolgozott hétvégi fogászati ügyeleti rendszerhez, annak működését megismerve csatlakozhatna.

Dr. Szalkai Csaba tájékoztatása szerint az ügyeleti rend hivatalos tervezetét megismerve tud nyilatkozni az ügyeleti ellátással kapcsolatban. Dr. Szalkai Csaba telefonon jelezte, hogy havi 1-2 alkalommal a fogászati ügyeletet tudná vállalni.

Kőszeg, 2020. április 22.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a Szombathely MJV Önkormányzatának a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ által működtetett fogászati ügyeletéhez Dr. Sujbert Pál és Dr. Szalkai Csaba alapellátást végző fogorvosok közreműködésével csatlakozni kíván.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal